Toerisme

De verwachting is dat het bezoek aan en binnen de provincie Utrecht de komende jaren toeneemt, door een groei van het aantal inwoners en toeristen. Dit vertaalt zich in bestedingen en werkgelegenheid. We willen, gelet op deze autonome groei van bezoekers, zorgen voor spreiding van voorzieningen met een goede match tussen vraag en aanbod.

Daarbij zetten wij als provincie in op goed bereikbare en toegankelijke voorzieningen. Een aanbod dat, in kwaliteit en kwantiteit, goed aansluit op de behoeften van zowel inwoners als bezoekers. We stimuleren duurzame ontwikkeling van de vrijetijdseconomie. Hierbij gaat het om het verzilveren van de kansen met aandacht voor de balans tussen bezoeker en bewoner en de omgeving en cultuur. Meer concreet betekent het dat we ons richten op bezoekers die passen bij het profiel van de provincie Utrecht.

Bezoek spreiden

Ook zoeken wij mogelijkheden om het bezoek van toeristen en recreanten te spreiden in ruimte en tijd. De maatregelen richten zich op marketing en een goed management van vrijetijdseconomie oftewel bestemmingsmanagement. Hiervoor is ontwikkelen van kennis, vergaren van data en doen van onderzoek nodig.

Om het bovenstaande te bereiken werken we samen met onder andere het Rijk, andere provincies, destinatiemarketingorganisaties, onderzoeksinstellingen/bureaus en andere regionale partners.