Ter inzage

Op deze pagina vindt u een overzicht van stukken die ter inzage liggen bij de provincie. U kunt de plannen bekijken en erop reageren.

Verkeersbesluit 697-2020

Ter inzage van 11 september tot en met 6 november 2020

Gemeente Utrechtse Heuvelrug, rotonde Donderberg, N225 Leersum, aanleggen voetgangersoversteekplaats

De provincie Utrecht heeft op 25 augustus 2020, nummer 820F31E7 een besluit genomen tot vaststelling van verkeersmaatregelen ten behoeve van de aanleg van een voetgangersoversteekplaats ten behoeve van de rotonde “Donderberg” op de Rijksstraatweg N225 te Leersum, in de gemeente Driebergen, ter hoogte van hmp. 25.350.

Zie ook: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-47682.html

Ontwerpen van de Omgevingsvisie, Interim Omgevingsverordening en PlanMER

Ter inzage van 22 september tot en met 2 november 2020

De ontwerp Omgevingsvisie, Interim Omgevingsverordening en het bijbehorende PlanMER liggen vanaf 22 september gedurende 6 weken ter inzage bij de provincie Utrecht, gemeenten en waterschapshuizen. De stukken zijn eveneens te raadplegen op de website: https://www.provincie-utrecht.nl/ontwerpomgevingsvisie.

U kunt uw zienswijze indienen via het formulier: Zienswijze formulier Ontwerp Omgevingsvisie, Ontwerp Interim Omgevingsverordening en planMER. Bent u van plan een zienswijze in te dienen en heeft u nog vragen? Meldt u zich dan aan voor één van de informatieavonden, aanmelden is verplicht: Aanmelden informatieavonden. Bekijk voor het indienen van uw zienswijze ook de tips via: Zienswijze indienen.

Alle ontvangen zienswijzen worden met een eerste reactie van Gedeputeerde Staten opgenomen in een concept Nota van Beantwoording. Vervolgens zullen Provinciale Staten de Omgevingsvisie en de Interim Omgevingsverordening en de Nota van Beantwoording in het eerste kwartaal van 2021 zullen Provinciale Staten definitief vaststellen.

Mocht u nog vragen hebben over deze bekendmaking, dan kunt u die stellen via omgevingswet@provincie-utrecht.nl. U ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord.