Ter inzage

Op deze pagina vindt u een overzicht van stukken die ter inzage liggen bij de provincie. U kunt de plannen bekijken en erop reageren.

Ontwerp-waterbeheerprogramma 2022 - 2027: stroomopwaarts

Ter inzage van dinsdag 13 juli 2021 tot en met maandag 13 september2021

Het ontwerp-waterbeheerprogramma van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) beschrijft hun ambities en inzet voor schoon en gezond water, duurzaamheid en een waterveilig en klimaatbestendig gebied, en hoe HDSR daar samen met u aan wil werken. HDSR hoort graag uw reactie op het ontwerp van het waterbeheer-programma. De stukken zijn te raadplegen op hdsr.nl/waterbeheerprogramma.