Ter inzage

Op deze pagina vindt u een overzicht van stukken die ter inzage liggen bij de provincie. U kunt de plannen bekijken en erop reageren.

Ontwerp Omgevingsprogramma Recreatie en Toerisme 2022 – 2025

Ter inzage van 21 september 2021 tot en met 1 november 2021

 Op 7 september 2021 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht het Ontwerp Omgevingswetprogramma Recreatie en Toerisme 2022 – 2025 vastgesteld. Hierin staat hoe de provincie de komende jaren wil bijdragen aan verbetering van de recreatie en het toerisme. De provincie wil weten wat u van dat beleid vindt. Daarom ligt het ontwerp programma 6 weken ter inzage, zodat iedereen daarop kan reageren.

Ontwerp programma (Interactieveversie)
Ontwerp programma (printversie)

Bekendmaking ontwerp Omgevingswetprogramma Recreatie & Toerisme 2022-2025

In de bekendmaking staat hoe u uw zienswijzen kunt indienen. Dit kan o.a. via het digitale zienswijzeformulier: https://formulieren.provincie-utrecht.nl/provincieutrecht1/zienswijze-recreatie-en-toerisme