Ter inzage

Op deze pagina vindt u een overzicht van stukken die ter inzage liggen bij de provincie. U kunt de plannen bekijken en erop reageren.

Ontwerp Bodem- en waterprogramma provincie Utrecht 2022-2027

Ter inzage van dinsdag 1 juni tot en met maandag 12 juli 2021
 

Op 18 mei 2021 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht het Ontwerp Bodem- en waterprogramma provincie Utrecht 2022-2027 vastgesteld. De provincie wil weten wat u van het beleid vindt. Daarom ligt het Ontwerp Bodem- en waterprogramma 6 weken ter inzage, zodat iedereen daarop kan reageren. In het eerste kwartaal van 2022 zullen Provinciale Staten het Bodem- en waterprogramma definitief vaststellen.

In de bekendmaking staan vier manieren waarop u een zienswijze op het Bodem- en waterprogramma provincie Utrecht 2022-2027 kunt indienen. Dit kan onder andere via het digitale zienswijze formulier.

Ontwerp Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022

Ter inzage van 1 juni tot en met 12 juli 2021

 

De ontwerp Omgevingsverordening ligt vanaf 1 juni gedurende 6 weken ter inzage bij de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht. De stukken zijn eveneens te raadplegen op de website https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl.

U kunt uw zienswijze indienen via het formulier: https://formulieren.provincie-utrecht.nl/provincieutrecht1/zienswijze-omgevingsverordening. Bent u van plan een zienswijze in te dienen en heeft u nog vragen? Meldt u zich dan aan voor één van de informatieavonden, aanmelden is verplicht. U kunt zich aanmelden door een email te sturen aan statengriffie@provincie-utrecht.nl of via 030- 258 2367.

Ontwerp Provinciaal programma Wonen en werken

Ter inzage van dinsdag 1 juni 2021 tot en met maandag 12 juli 2021

Op 25 mei hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht het Ontwerp Provinciaal programma Wonen en werken en het bijbehorende milieueffectrapport vastgesteld. De provincie wil weten wat u van deze documenten vindt. Daarom liggen deze 6 weken ter inzage zodat iedereen daarop kan reageren. In het vierde kwartaal van 2021 zullen Gedeputeerde Staten de definitieve versie van het Provinciaal programma Wonen en werken vaststellen.

In de bekendmaking staan vier manieren waarop u een zienswijze op het Ontwerp Provinciaal programma Wonen en werken kunt indienen. Dit kan onder andere via het digitale zienswijze formulier.