Ter inzage

Op deze pagina vindt u een overzicht van stukken die ter inzage liggen bij de provincie. U kunt de plannen bekijken en erop reageren.

Kennisgeving procedure Ontwerp-Luchtvaartnota

Van vrijdag 29 mei tot en met donderdag 9 juli 2020 kunt u een zienswijze indienen over de ontwerp-Luchtvaartnota, het bijbehorende plan-milieueffectrapport en de passende beoordeling. In de Luchtvaartnota geeft het kabinet de richting aan voor de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland in de periode 2020-2050.

De documenten liggen van 29 mei tot en met 9 juli 2020 ter inzage in het provinciehuis van Utrecht.

Alle documenten zijn eveneens digitaal beschikbaar op: www.platformparticipatie.nl/luchtvaartnota.
Meer informatie: www.luchtvaartindetoekomst.nl.