PS-Besluiten

De PS-besluiten verschijnen maandelijks en bevatten informatie over de meest actuele besluiten van Provinciale Staten van de provincie Utrecht.

In het onderstaand overzicht worden de besluiten van het lopende kalenderjaar getoond.

Via onderstaande link vindt u een overzicht van alle besluiten die door Provinciale Staten zijn genomen.

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Besluitenlijst