Toegankelijkheidsverklaring

De provincie Utrecht wil dat iedereen alle informatie en diensten op onze website goed kan lezen en gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid van deze website.

Wij werken er daarmee aan dat onze website voldoet aan de Europese norm EN 301 549. Deze norm verwijst naar de technische standaard WCAG 2.1 van W3C, die gaat over het toegankelijk maken van content op websites en in webapplicaties voor mensen met een functiebeperking.

Hoe wij aan digitale toegankelijkheid werken

Bij de realisatie van deze website is in het programma van eisen opgenomen dat deze moet voldoen aan de richtlijnen van WCAG 2.1-AA. Hier is tijdens de bouw ook rekening mee gehouden en is op die richtlijnen gecontroleerd en bevindingen zijn voorafgaand aan lancering opgelost. Een onafhankelijke hertoets naar het voldoen aan de WCAG 2.1-AA richtlijnen is inmiddels ook uitgevoerd. Het rapport is beschikbaar ter inzage.

Ook is er een onderzoek naar ons Intranet gedaan. Het rapport is beschikbaar ter inzage.

Status toegankelijkheidslabel van Provincie Utrecht. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Maatregelen om de toegankelijkheid te vergroten

Om digitaal toegankelijk te zijn werken we aan:

  • Begrijpelijke taal.
  • Voor aanvraagprocessen vervangen van kantoorbestandsformaten met toegankelijke webformulieren.
  • Het terugdringen van pdf’s en het bieden van toegankelijke alternatieven. 
  • Controle op toegankelijkheid door een onafhankelijke partij.

Pdf-bestanden

De toegankelijkheidsrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf-bestanden. De provincie Utrecht kan niet garanderen dat alle pdf's op de website aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoen. 

We passen de oude pdf’s in eerste instantie niet aan. Wel maken we pdf’s op verzoek toegankelijk. Neem hiervoor contact met ons op via website@provincie-utrecht.nl.

Word-bestanden

Ook aan Word-bestanden stellen de toegankelijkheidsrichtlijnen hoge eisen. De Word-bestanden op de website van de provincie Utrecht zijn niet toegankelijk. We brengen de mogelijkheden in kaart om het aantal Word-bestanden zoveel mogelijk te beperken. Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze documenten? Laat het ons weten via website@provincie-utrecht.nl.

Oude content

Oude versies van pagina’s, documenten en teksten van de website blijven vanuit een archieffunctie beschikbaar, via provincieutrecht.archiefweb.eu. Als u informatie uit het archief wilt gebruiken die voor u niet toegankelijk is, kunt u via website@provincie-utrecht.nl contact met ons opnemen.

Problemen

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via website@provincie-utrecht.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Meer informatie

Op de website Digitoegankelijk.nl vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.