Aanpak vakantieparken

De provincie Utrecht is populair. Door haar centrale ligging, landschappelijke diversiteit en het gevarieerde culturele aanbod wordt er veel gerecreëerd in onze provincie. Daarnaast verblijven veel toeristen voor een of meerdere nachten in de regio. Voldoende vitale vakantieparken, campings en jachthavens zijn daarvoor van groot belang. De focus ligt hierbij op de aansluiting tussen de kwaliteit van het aanbod van de verblijfsrecreatie en de vraag van de bezoeker.
Zo werken we toe naar een vitale en duurzame verblijfsrecreatiesector in de provincie. Dit doen we samen met de betrokken gemeenten en andere partners.