Aanpak vakantieparken

Door haar centrale ligging, landschappelijke diversiteit en het gevarieerde culturele aanbod wordt er veel gerecreëerd in de provincie Utrecht. Daarnaast verblijven veel toeristen voor een of meerdere nachten in de regio. Voldoende vitale vakantieparken, campings en jachthavens zijn daarvoor van groot belang. Daarbij ligt de focus op de kwaliteit van het aanbod van de verblijfsrecreatie dat aansluit bij de vraag van de bezoeker. Zo kan worden toegewerkt naar een vitale en duurzame verblijfsrecreatiesector in de provincie. Dit doen we samen met de betrokken gemeenten en andere partners.

Nieuws