Routebureau Utrecht

In 2018 heeft de provincie in samenwerking met alle gemeenten in de provincie het Routebureau Utrecht opgericht. Het Routebureau Utrecht is het centrale aanspreekpunt voor routegebonden recreatie in de provincie Utrecht. Het beheert en onderhoudt de bewegwijzerde routenetwerken voor: 

  • fietsen: fietsknooppunten en Lange afstand Fiets (LF)-routes
  • wandelen: wandelknooppunten, Lange Afstand Wandel (LAW)-routes en Streekpaden
  • varen: sloepennetwerk.

Daarnaast ontwikkelen en vermarkten de medewerkers van het routebureau thematische routes en stimuleren ze het gebruik hiervan onder inwoners en bezoekers.

Het Routebureau Utrecht is het centrale routeloket en bruggenbouwer tussen provincie, gemeenten, routebeheerders, marketingorganisaties, routeontwikkelaars, en organisaties die zich bezig houden met fiets-, wandel- en vaarroutes. Met een sterk aanbod van routes en routenetwerken willen we inwoners en bezoekers op de fiets, al wandelend of varend laten genieten van onze provincie.

Routesinutrecht.nl

Als onderdeel van de marketingtaken, beheert het Routebureau Utrecht de website en social mediakanalen Routesinutrecht.nl, met daarop de informatie over de fiets- en wandelroutes in onze provincie.