Visie recreatiezone

Tot 2028 worden in de provincie Utrecht 68.000 nieuwe woningen gebouwd. De meeste daarvan verrijzen in de steden. Daardoor neemt de vraag naar recreatiemogelijkheden toe. De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) legt specifiek ruimtelijk beleid vast voor recreatie rond de stadsgewesten Utrecht en Amersfoort. Dit beleid biedt de bestaande recreatieve voorzieningen bescherming.

Recreatiezones op kaart

Kaart recreatiezones rond Utrecht en Amersfoort

Kaart recreatiezones Heel de heuvelrug

Contact

Projectleider Recreatiezone, Jeroen Sopers

Telefoon: 06 40 68 26 91
E-mail: jeroen.sopers@provincie-utrecht.nl