Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)

Al vele jaren neemt het aantal agrarische bedrijven af en verliezen erven en stallen hun agrarische functie. Om verrommeling en ondermijning tegen te gaan stimuleert de provincie sloop en herbestemming. Hiervoor zijn verschillende instrumenten beschikbaar. Meer weten? Kijk verder.

Contact

Vragen aan de provincie over Vrijkomende Agrarische Bebouwing kunt u mailen naar:

maarten.buruma@provincie-utrecht.nl  of madeleine.gerretsen@provincie-utrecht.nl