Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)

Wist u dat al vele jaren het aantal agrarische bedrijven afneemt? En dat erven en stallen hun agrarische functie verliezen? De verwachting is dat eind 2030 50 procent van deze bedrijfsgebouwen leegstaan. Dat betekent 0,7 miljoen vierkante meter leegstaande bedrijfspanden. Deze locaties noemen we Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB).

Als een agrarische ondernemer zijn bedrijf wil beëindigen of van functie wil veranderen, komen daar ingewikkelde processtappen en kosten bij kijken. Om die reden blijven de bedrijfsgebouwen regelmatig staan, met ondermijning en verrommeling van het landschap als mogelijke gevolgen.  Provincie Utrecht heeft instrumenten om agrariërs en gemeenten te ondersteunen bij deze complexe uitdaging. Deze instrumenten dragen bij aan het verkleinen van de (proces)drempels voor sloop en/of functieverandering. Meer weten? Bekijk hieronder de VAB-instrumenten.

Inspirerende voorbeelden

Snel naar

Contact

Vragen aan de provincie over Vrijkomende Agrarische Bebouwing kunt u mailen naar:

maarten.buruma@provincie-utrecht.nl  of madeleine.gerretsen@provincie-utrecht.nl