Regionale programmering wonen en werken

Het aantal inwoners van onze provincie blijft groeien. Er is meer ruimte nodig voor woningen en voor bedrijventerreinen. Daarom maakt de provincie samen met de gemeenten en regio’s plannen voor de woningbouw en voor bedrijventerreinen. Dat doen we met 'regionale programmering'. Dat betekent dat we elk jaar een Provinciaal programma wonen en werken maken. Het tweede Provinciaal programma wonen en werken is op 4 juli 2023 vastgesteld door Gedeputeerde Staten.