Regionale programmering wonen en werken

Provinciaal Programma Wonen en Werken

Het aantal inwoners van onze provincie groeit. Er is meer ruimte nodig voor woningen en bedrijven. Daarom maakt de provincie samen met de gemeenten en regio’s plannen voor voldoende woningen en bedrijventerreinen. Deze plannen worden vastgelegd in het ‘Provinciaal Programma Wonen en Werken’ (hierna: PPWW). Het PPWW heeft twee hoofddoelen: 

  • Het geeft aan hoe de provincie zorgt voor voldoende (ruimte voor) woningen en bedrijventerrein. Daarbij gaat het zowel om binnenstedelijke locaties als om buitenstedelijke locaties. 
  • Het programma stelt kwalitatieve ambities en kaders aan de te realiseren woon- en werklocaties. 

Het proces om te komen tot een programma heet ‘provinciale programmering’. Dit proces herhaalt zich regelmatig. Het Provinciaal Programma Wonen en Werken is vastgesteld op 4 juli 2023 door Gedeputeerde Staten.