Directie

De directie bewaakt de strategische koers van de organisatie. We stellen concernopdrachten vast en bespreken capaciteits- en financiële vraagstukken die de concerntaken raken. Wij monitoren de maatschappelijke impact van concernopdrachten, in het bredere perspectief van rollen en taken van de provincie. Dit doen we niet alleen, hierbij betrekken we de deskundigheid en vakkennis van collega's.

De verantwoordelijkheid en het eigenaarschap voor de uitvoering van het werk ligt bij de medewerkers. Zo vormen we samen een slagvaardige organisatie, die in- en extern samenwerkt en buiten het verschil maakt.

De directie vormt een belangrijke schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie.

Directie

Directeur

Mw. A.G. (Anneke) Knol - van Leeuwen
Provinciesecretaris / algemeen directeur
Secretariaat: 030 258 91 47

Directeuren

Mw. M. (Marijke) de Feijter
Directeur Strategie & Bestuur 
Secretariaat: 030 258 90 91, keuze #3

Dhr. J.W.H. (Jasper) Hoogeland
Directeur Mobiliteit
Secretariaat: 030 258 90 91, keuze #1

Mw. M. (Martie) Meijer
Directeur Stedelijke Leefomgeving
Secretariaat: 030 258 90 91, keuze #2

Dhr. J.W.H. (Jasper) Hoogeland
Directeur a.i. Bedrijfsvoering, Informatie & Organisatie
Secretariaat: 030 258 90 91, keuze #3

Mw. W.M.A. (Willemijn) Hack
Directeur Landelijke Leefomgeving
Secretariaat: 030 258 90 91, keuze #2