Provinciesecretaris Anneke Knol-van Leeuwen

Ik werk graag aan een slagvaardige en daadkrachtige provincieorganisatie zodat we met z’n allen het beste kunnen doen voor die mooie provincie Utrecht. En zodat inwoners van Utrecht vertrouwen hebben in ons.

Wat ik doe

Verbinding Gedeputeerde Staten en ambtenaren

De provinciesecretaris is de verbinding tussen het college van Gedeputeerde Staten en de ambtenaren die werken bij de provincie.

Leiding ambtelijke organisatie

De leiding van de ambtelijke organisatie is in handen van de algemeen directeur.

Ondertekening Besluiten

Besluiten van het provinciebestuur zijn alleen geldig als ze - naast die van de Commissaris van de Koning - de handtekening van de provinciesecretaris hebben. Het College van Gedeputeerde Staten benoemt de provinciesecretaris.

Nevenfunctie

Voorzitter Raad van Commissarissen Woningstichting Ons Doel Leiden (Bezoldigd)

Contact

Snel naar