Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie staat hoe wij willen dat de provincie er in 2050 uitziet. Bijvoorbeeld: hoe gaan we om met de behoefte aan extra woningen, waar kunnen we duurzame energie opwekken en hoe beschermen we onze natuur? Belangrijke vragen die elkaar beïnvloeden en die we in samenhang moeten bekijken. Hoe zorgen we dat iedereen hier ook in de toekomst prettig en gezond kan leven? Het Rijk en alle provincies en gemeenten stellen een Omgevingsvisie op vanwege de komst van de Omgevingswet.

Lees meer over onze Omgevingsvisie en aanpak op de website Samen werken aan de Omgevingswet.

Samen werken aan de Omgevingswet

Snel naar

  • Omgevingsvisie online in te zien

    De ontwerpen van de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en het bijbehorende milieueffectrapport (planMER) zijn online in te zien. Gedeputeerde Staten hebben deze documenten in maart 2020 vastgesteld. Omdat de inwerkingtreding van de Omgevingswet met een jaar is uitgesteld tot 1 januari 2022, hebben we een nieuwe planning opgesteld voor de terinzagelegging.

  • Omgevingswet: eenvoudig beter

    Binnen een paar klikken weten waaraan je moet voldoen, bijvoorbeeld als je een evenement wilt organiseren. Of je hebt plannen voor een bepaalde locatie en je wilt snel en eenvoudig inzicht verkrijgen in welke wetten en verordeningen daar voor gelden. De komst van de nieuwe landelijke Omgevingswet per 1 januari 2022 maakt dit eenvoudiger. De provincie bereidt zich op de komst van de wet.