Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

De provincie Utrecht wil de regionale economie versterken. Betrouwbare cijfers over bedrijven en banen in de provincie zijn daarbij onmisbaar. Deze gegevens helpen ons om onze taken op het gebied van economie, arbeidsmarkt, mobiliteit, milieu en veiligheid goed uit te voeren. Ze worden bijgehouden in het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR).

Contact

Stedelijke Leefomgeving - Team economie
E-mail: par@provincie-utrecht.nl