Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

De provincie Utrecht voert taken uit op het gebied van ruimtelijke ordening, regionale economie en verkeer. Bijvoorbeeld: het plannen van openbaar vervoer rond (nieuwe) werklocaties, het nemen van verkeersmaatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren en het bepalen van de gevolgen van automobiliteit voor het milieu.

Contact

Secretariaat Mobiliteit, Economie en Cultuur
Telefoon: 030 258 90 18
E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl