Innovatie

Innovatie is een van de belangrijkste bronnen van economische groei. Daarbij gaat het om nieuwe producten, diensten én processen die de productiviteit verhogen. Maar ook bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op milieugebied. Innovaties zorgen daarbij ook voor het geld om deze oplossingen te kunnen bekostigen.

Nieuws over innovatie