Economie en innovatie: MIT Haalbaarheidsprojecten

Status: Aanvraagperiode gesloten

Aanvraagperiode: -

Binnen de regeling Mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is het mogelijk om een subsidie aan te vragen voor een haalbaarheidsonderzoek. Een haalbaarheidsproject is bedoeld om de technische en economische risico's in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject. Zoals bijvoorbeeld een literatuuronderzoek, marktverkenning of industrieel onderzoek.

Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt voor 2022 € 850.000. De interesse voor een subsidie voor een haalbaarheidsproject is over het algemeen erg groot. Op de dag dat het subsidieplafond van de regeling wordt overvraagd, zal door middel van loting de onderlinge volgorde worden bepaald. De afgelopen jaren werd het subsidieplafond reeds op de eerste dag van openstelling bereikt en was de succeskans van een aanvraag ongeveer 20 tot 25 procent.

Update 25 april 2022

Op de eerste dag van openstelling is door de grote hoeveelheid aanvragen het subsidieplafond ruimschoots overvraagd. Door een notaris is door middel van loting de onderlinge volgorde van de op deze dag ingediende aanvragen bepaald. Aanvragers kunnen op deze lijst de uitslag van de deze loting bekijken: Uitslag loting MIT Haalbaarheidsprojecten 2022.

Deze subsidie aanvragen

Aanvraagformulier

De aanvraagperiode is verlopen op 13 september 2022