Economie en innovatie: MIT Haalbaarheidsprojecten

Status: Aanvraagperiode open

Aanvraagperiode: -

Binnen de regeling Mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is het mogelijk om een subsidie aan te vragen voor een haalbaarheidsonderzoek. Een haalbaarheidsproject is bedoeld om de technische en economische risico's in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject. Zoals bijvoorbeeld een literatuuronderzoek, marktverkenning of industrieel onderzoek.

Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt voor 2024 € 850.000. De interesse voor een subsidie voor een haalbaarheidsproject is over het algemeen erg groot. Op de dag dat het subsidieplafond van de regeling wordt overvraagd, zal door middel van loting de onderlinge volgorde worden bepaald. De afgelopen jaren werd het subsidieplafond reeds op de eerste dag van openstelling bereikt. De succeskans van een aanvraag betrof in 2023 ongeveer 40 procent.

Deze subsidie aanvragen

Aanvraagformulier