Circulaire economie

De provincie streeft naar een circulaire samenleving in 2050; een samenleving waarin we zuinig omgaan met onze grondstoffen. De provincie draagt vanuit verschillende beleidsvelden met concrete activiteiten bij aan deze transitie.

Een circulaire samenleving

Verspilling van grondstoffen leidt vaak tot natuur- en milieuproblemen. Denk aan de uitstoot van verontreinigende stoffen in lucht, water en bodem. Met als gevolg bijvoorbeeld klimaatverandering, verlies van biodiversiteitsverlies en plastic afval dat ophoopt in oceanen en zeeën. Daarnaast neemt wereldwijd het gebruik van grondstoffen toe. De onderlinge afhankelijkheid van grondstoffen in productieketens kan leiden tot risico's voor de levering van grondstoffen. Maar, circulaire economie biedt ook veel kansen voor creativiteit, innovatie en werkgelegenheid.

Een circulaire samenleving is gericht op beter en zuiniger omgaan met de beschikbare grondstoffen. Dit leidt ook tot andere gewenste milieu- en sociaaleconomische effecten.

Contact

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Kim Simons van het opgaveteam Circulaire Samenleving, via: kim.simons@provincie-utrecht.nl

Video's, Blogs en Interviews

Snel naar

Nieuws

Snel naar