Circulaire economie

De provincie Utrecht streeft naar een circulaire samenleving in 2050: een samenleving waarin we zuinig omgaan met onze grondstoffen. De provincie draagt vanuit verschillende beleidsvelden met concrete activiteiten bij aan deze transitie.

Een circulaire samenleving

Verspilling van grondstoffen leidt vaak tot natuur- en milieuproblemen. Denk aan de uitstoot van verontreinigende stoffen in lucht, water en bodem. Met als gevolg bijvoorbeeld klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en plastic afval dat ophoopt in oceanen en zeeën. Daarnaast neemt wereldwijd het gebruik van grondstoffen toe. De onderlinge afhankelijkheid van grondstoffen in productieketens kan leiden tot risico's voor de levering van grondstoffen. Maar, een circulaire economie biedt ook veel kansen voor creativiteit, innovatie en werkgelegenheid.

Een circulaire samenleving is gericht op beter en zuiniger omgaan met de beschikbare grondstoffen. Dit leidt ook tot andere gewenste milieu- en sociaaleconomische effecten.

Video's, Blogs en Interviews

  • Video circulaire Samenleving

    In 2050 willen we een compleet circulaire samenleving zijn. Niet alleen om de milieudruk te verlagen, maar ook om ervoor te zorgen dat bepaalde schaarse grondstoffen niet op raken. Onze provincie kent al tal van mooie circulaire initiatieven. Op naar een duurzame toekomst waar we zuinig omgaan met onze grondstoffen! De provincie Utrecht ondersteunt de transitie naar een circulaire samenleving.

Nieuws

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen Jenny May, projectleider Stedelijke Leefomgeving, jenny.may@provincie-utrecht.nl.