Binnenstedelijke ontwikkeling

Iedereen in de provincie wil goed kunnen wonen. In een groeiende provincie moeten er veel woningen bij komen om aan deze vraag te kunnen voldoen. Woonwensen en behoefte veranderen mee. Om wonen in dorpen en steden in de provincie aantrekkelijk te houden, gaan we in samenwerking aan de slag. Met onze partners werken we aan een bebouwde omgeving met voldoende betaalbare woningen. Woningen passend bij de wensen van de bewoners in een leefomgeving die gezond, energiezuinig en klimaatbestendig is.

Bovendien willen we in de provincie graag de waardevolle groene natuur (omgeving) in de nabijheid van steden en dorpen behouden, zodat daar gebruik van gemaakt kan worden voor bijvoorbeeld recreatie. Daarom maken we zoveel mogelijk gebruik van binnenstedelijke locaties. Bijvoorbeeld door herbestemming van oude industriegebieden of het ombouwen van voormalige kantoorpanden tot appartementencomplexen.

Nieuws