Midden- en kleinbedrijf (mkb)

Het midden- en kleinbedrijf (mkb), bedrijven met twee tot tweehonderd werknemers, is goed voor 40 procent van de totale werkgelegenheid in de provincie Utrecht.

Samen met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen zet de provincie Utrecht zich in voor een goede balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Wij ondersteunen familiebedrijven en mkb-ondernemers om hun bedrijf toekomstbestendig te maken. We investeren in innovatieve bedrijven en oplossingen die bijdragen aan een groene en gezonde leefomgeving en stimuleren de vestiging van deze bedrijven in onze regio.