Wegenprojecten

De provincie Utrecht heeft in totaal ruim 300 kilometer provinciale wegen, parallelwegen en fietspaden. Door deze goed en regelmatig te onderhouden, blijven de wegen veilig en comfortabel voor automobilisten en fietsers. Doel hierbij is de hinder voor weggebruikers en omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Naast beheer en onderhoud, voert de provincie ook reconstructies uit op haar wegennet om de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Soms wordt er ook een nieuwe weg aangelegd. De provincie werkt bij het maken van plannen en tijdens de uitvoering hiervan veelal nauw samen met andere wegbeheerders: gemeenten, buurprovincies en/of Rijkswaterstaat. Alle actuele wegwerkzaamheden kunt u inzien op de wegwerkzaamhedenkaart.

Lopende wegenprojecten

Snel naar

Contact

Secretariaat van de afdeling Wegen
Telefoon: 030 258 90 13
E-mail: wegwerkzaamheden@provincie-utrecht.nl