Wegenprojecten

De provincie Utrecht beheert en onderhoudt ruim 300 kilometer hoofdrijbaan, 80 kilometer parallelweg en 250 kilometer fietspad. Daarnaast beheert de provincie ook enkele waterwegen. Soms leggen we nieuwe wegen en fietspaden aan. Hierbij werken wij samen met andere wegbeheerders: gemeenten, buurprovincies en Rijkswaterstaat.

Een overzicht van alle actuele wegwerkzaamheden kunt u inzien op de wegwerkzaamhedenkaart. Op de projectenkaart vindt u een overzicht van alle wegenprojecten die de provincie nu en voor de komende jaren op het programma heeft staan.

Hieronder vindt u een selectie van de grotere wegenprojecten die we nu voorbereiden of uitvoeren.

Wegenprojecten uitgelicht

Vaarwegprojecten uitgelicht

Wegwerkzaamheden

Contact

Secretariaat van de afdeling Wegen

Telefoon: 030 258 90 13

E-mail: wegwerkzaamheden@provincie-utrecht.nl