Wegenprojecten

De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor ruim 300 kilometer aan hoofdwegen, 80 kilometer aan parallelwegen en 250 kilometer aan fietspaden. Die beheren en onderhouden wij. En we passen ze aan als dat nodig is. Soms leggen we ook nieuwe wegen en fietspaden aan. Hierbij werken wij samen met andere wegbeheerders: gemeenten, buurprovincies en/of Rijkswaterstaat.

Alle actuele wegwerkzaamheden staan op de wegwerkzaamhedenkaart. Hieronder vindt u een overzicht van de grotere wegenprojecten die we nu voorbereiden of uitvoeren.

Lopende wegenprojecten

Snel naar

Wegwerkzaamheden

Snel naar

Contact

Secretariaat van de afdeling Wegen
Telefoon: 030 258 90 13
E-mail: wegwerkzaamheden@provincie-utrecht.nl