N233 Rijnbrug Rhenen

Om de doorstroming en de bereikbaarheid van de regio te verbeteren, is het nodig om de verkeerssituatie op en rond de Rijnbrug in Rhenen aan te pakken. Eind 2018 is besloten om de Rijnbrug te verbreden van 1x2 naar 2x2 rijstroken en deze verbreding door te trekken tot aan de N320 in Kesteren. Aansluitend wordt ook het kruispunt N233/N225 in Rhenen deels gereconstrueerd en verkeersveilig ingericht.

In dit project werken de provincies Utrecht en Gelderland samen met Rijkswaterstaat, de gemeenten Rhenen, Buren en Neder-Betuwe en de regio’s Food Valley en Rivierenland.

Contact

Als u vragen heeft over het project Rijnbrug, stuur dan een e-mail naar N233Rijnbrug@provincie-utrecht.nl Wij streven ernaar om binnen vijf werkdagen een reactie te geven. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de heer Koen van Rooijen, omgevingsmanager van de provincie Utrecht: 06 - 18 30 04 80.

Header Rijnburg onder