N233 Veenendaal, Rondweg-Oost

De provincie heeft de afgelopen jaren in nauwe samenwerking met de gemeente Veenendaal de mogelijkheden onderzocht om de doorstroming, verkeersveiligheid en bereikbaarheid via de Rondweg-Oost (N233) in Veenendaal te verbeteren. Dit heeft geleid tot het besluit om de Rondweg-Oost te verbreden. Daarnaast doen de provincie en Veenendaal een vervolgonderzoek om te kijken of warmte en elektriciteit kunnen worden opgewekt uit asfalt, geluidswallen en -schermen. Hiermee zouden mogelijk (toekomstige) huizen en gebouwen verwarmd kunnen worden en van elektriciteit voorzien.

Contact

Als u vragen heeft over het project Rondweg-Oost Veenendaal, stuur dan een e-mail naar N233rondweg@provincie-utrecht.nl Wij streven ernaar om binnen vijf werkdagen een reactie te geven. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de heer Koen van Rooijen, omgevingsmanager van de provincie Utrecht: 06 - 18 30 04 80.