Onderzoek N210 Lopik-Oost

In 2023 is de provincie een onderzoek gestart naar het gedeelte van de M.A. Reinaldaweg (N210) in Lopik-Oost. In het voorjaar van 2024 wil de provincie een investeringsbesluit nemen voor structurele verbetermaatregelen voor de lange termijn.

Downloads

Hieronder vindt u documenten die bij dit project horen. Ze zijn verdeeld in 4 categorieën: Klankbordgroep, Nieuwsbrieven, Enquêteresultaten en Ontwerpen en onderzoeken.