N225 Rotonde Donderberg

De provincie onderzoekt of en hoe de doorstroming en de verkeersveiligheid op de Donderbergrotonde in de Rijksstraatweg (N225) in Leersum kan worden verbeterd. Met een enquête en inloopdagen in mei 2023 hoopt de provincie zoveel mogelijk omwonenden en weggebruikers te bereiken om een beeld te krijgen van het gebruik van de rotonde en de wensen en ideeën die er leven.

Contact

Via mailberichten houden we bewoners, weggebruikers en andere belanghebbenden en belangstellenden op de hoogte van het onderzoek naar de Donderbergrotonde. Wilt u deze mailberichten ontvangen, meldt u zich dan aan via: donderberg@provincie-utrecht.nl. We nemen u dan op in het mailbestand voor dit project. De AVG-regels nemen wij hierbij in acht. 

Alle informatie over het project N225 - rotonde Donderberg vindt u op de website: www.provincie-utrecht.nl/donderberg.

Uw wensen, ideeën, vragen, opmerkingen of zorgen kunt u sturen via: donderberg@provincie-utrecht.nl. Binnen een week ontvangt u een reactie van ons en als u wilt, nemen we telefonisch contact met u op of komen we bij u langs.