Toekomst N201 Amstelhoek-Vreeland

De provincie Utrecht wil de N201 tussen Amstelhoek en Vreeland op een aantal plaatsen aanpassen. Doel is om de leefbaarheid, de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid voor de toekomst te verbeteren. De voorgestelde maatregelen vindt u op het Participatieplatform toekomst N201. Over de voorgestelde maatregelen wordt naar verwachting in het najaar van 2022 een politiek besluit genomen. Daarna starten de voorbereidingen voor de uitvoering.

Downloads

Hieronder vindt u verwijzingen naar tal van documenten en links die bij dit project horen. Ze zijn verdeeld over vijf categorieën: Participatie, Nieuwsupdates, Stukken t.b.v. besluitvorming 2020, Onderzoeken t.b.v. besluitvorming PS 18 februari 2019 en Besluitvorming GS en PS 

Participatie - link naar platform

Participatie - documenten