N226 Maarsbergen, onderdoorgang

De Woudenbergseweg (N226) in Maarsbergen krijgt een spooronderdoorgang. Hiermee verdwijnt de gelijkvloerse spoorwegovergang. Doel is het bevorderen van de verkeersveiligheid, de doorstroming en de leefbaarheid in het dorp. De provincie Utrecht, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en ProRail werken hier gezamenlijk aan. De door Provinciale Staten gekozen Westvariant met voor snelverkeer gesloten Tuindorpweg is in nauwe samenspraak met inwoners en belanghebbenden uitgewerkt. Alle concepten uit dit participatieproces kunt u hieronder vinden.

Downloads: Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

Downloads: Chronologisch overzicht

Volg het project op Facebook

https://www.facebook.com/TunnelMaarsbergen/

Contact met project spooronderdoorgang N226 Maarsbergen

Chris de Jong, omgevingsmanager
Telefoon: 06 21 12 46 71
E-mail: chris.de.jong@provincie-utrecht.nl