N226 Maarsbergen, onderdoorgang

De Woudenbergseweg (N226) in Maarsbergen krijgt twee spooronderdoorgangen. Eén voo snelverkeer en één voor langzaam verkeer. Hiermee verdwijnt de gelijkvloerse spoorwegovergang. Doel is het bevorderen van de verkeersveiligheid, de doorstroming en de leefbaarheid in het dorp. De provincie Utrecht, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en ProRail werken hier gezamenlijk aan. Provinciale Staten hebben gekozen voor de Westvariant

Daarbij gaat er geen snelverkeer rijden over de Tuindorpweg. Deze variant is samen met inwoners en belanghebbenden verder uitgewerkt.

Nieuwsupdates

Downloads: Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

Downloads: Archief

Contact

Koen van Rooijen, omgevingsmanager

E-mail: koen.van.rooijen@provincie-utrecht.nl