N226 Maarsbergen, onderdoorgang

De Woudenbergseweg (N226) in Maarsbergen krijgt twee spooronderdoorgangen. Eén voor snelverkeer en één voor langzaam rijdend verkeer. Hiermee verdwijnt de gelijkvloerse spoorwegovergang. Doel is het bevorderen van de verkeersveiligheid, de doorstroming en de leefbaarheid in het dorp. De provincie Utrecht, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en ProRail werken hier gezamenlijk aan. Provinciale Staten hebben gekozen voor de Westvariant.

De werkzaamheden zijn in 2023 gestart. Het project wordt geleid door ProRail. De projectwebsite is ook overgegaan naar ProRail. Het werk wordt uitgevoerd door Hegeman Bouw en Infra. Via de BouwApp kunt u de huidige stand van zaken volgen. Ook is er een webcam waarbij u het werk kunt volgen.

Deze website wordt in stand gehouden als archief.

Nieuwsupdates

Downloads: Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

Downloads: Archief

Contact

Koen van Rooijen, omgevingsmanager
E-mail: koen.van.rooijen@provincie-utrecht.nl