Damwandvervanging Eem

De provincie Utrecht vervangt de komende jaren 5,5 kilometer oeverconstructie langs de Eem. De verouderde houten constructie wordt vervangen door stalen damwanden die toekomstbestendig zijn. De damwandvervanging wordt uitgevoerd in samenwerking met Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Amersfoort. Aannemingsbedrijf Van den Biggelaar voert het werk uit. 

Contact

Heeft u vragen over het project? Dan kunt u contact opnemen met Gert Jan Bos, omgevingsmanager bij Van den Biggelaar, via oeverbeschermingeem@provincie-utrecht.nl  of 06 - 5021 2710.