Beheer van wegen en paden

Om ervoor te zorgen dat automobilist en fietsers vlot en veilig kunnen rijden, beheert en onderhoudt de provincie Utrecht 300 kilometer weg. Drie keer per week inspecteert de provincie de provinciale wegen, parallelwegen en fietspaden. Het onderhoud richt zich op asfalt, bermen, bomen, wegverlichting, verkeerslichten, uitzicht van uitritten en bestrijding van de eikenprocessierups. In de winter zorgt de provincie voor gladheidbestrijding.

Klachten over het wegbeheer

Meld uw klacht via het klachtformulier

Contact

Secretariaat van de afdeling Wegen.

Telefoon: 030 258 90 13
E-mail: wegen@provincie-utrecht.nl