Declaraties college van Gedeputeerde Staten

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht is van mening dat zij integer en verantwoordelijk om moeten gaan met publieke middelen. Om openlijk verantwoording af te leggen voor de individueel toerekenbare onkosten worden deze kosten elk half jaar gepubliceerd op deze website. De kosten zijn opgebouwd uit ingediende declaraties, op naam binnengekomen facturen en betalingen via de creditcard.

Declaraties 2023

Declaraties 2022

Declaraties 2021

Declaraties 2020