Geschenken

Transparantie van het bestuur is voor Gedeputeerde Staten erg belangrijk, daarom worden de door Gedeputeerde Staten ontvangen geschenken openbaar gemaakt. Het geschenkenregister geeft een overzicht van de ontvangen geschenken (vanaf januari 2019).

Elk kwartaal zal er een nieuw overzicht op deze pagina worden geplaatst met de in dat kwartaal ontvangen geschenken.