Europees beleid en regelgeving

Europa, of beter gezegd de Europese Unie (EU), houdt zich bezig met belangrijke vraagstukken die niet ophouden bij de grenzen van Nederland. Het zijn vaak dezelfde onderwerpen waar ook de provincie als medeoverheid op de regionale schaal zich mee bezig houdt. Het beleid van de EU heeft veel invloed op verschillende beleidsvelden van de provincie, zoals gezonde leefomgeving, klimaat, energie, mobiliteit of regionale economie. Europa biedt oplossingen door middel van regelgeving en ook door interessante subsidiemogelijkheden.