Europese financieringskansen

Europese financieringsprogramma's en fondsen volgen het zevenjarige cyclus van het zogenaamde Meerjarig Financieel Kader (MFK). De huidige programma's lopen van 2014 tot en met 2020.

In deze periode heeft Europa aantrekkelijke financieringsmogelijkheden geboden voor het realiseren van beleidsdoelstellingen van de provincie en haar partners. Een belangrijk onderscheid daarbij is tussen Europese programma's die mede door de provincie worden gerund en programma's waarbij de provincie deze rol niet heeft.

De onderhandelingen over de nieuwe budgettaire periode, 2021 tot en met 2027, zijn bijzonder ingewikkeld door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en door de coronacrisis.