Europese financieringskansen

Om de Utrechtse opgaven te realiseren, wil de provincie Europese financiering optimaal benutten. Europa kent verschillende financieringsprogramma's voor verschillende doeleinden en thema's. Een aantal programma's zijn bijvoorbeeld: LIFE, Interreg, Horizon Europe, Connecting Europe Facility (CEF) en Creative Europe. Daarnaast zijn er ook de EFRO en POP3 regelingen waarmee Europees geld decentraal kan worden verspreid. Uit de Europese programmaperiode 2014 - 2020 is bijna 925 miljoen euro Europese subsidie toegekend aan 1318 verschillende organisaties in de regio Utrecht. De kennisinstellingen en het MKB (Midden- en Kleinbedrijf) zijn de grote 'winnaars'. Lees meer over deze Europese investeringen in het online magazine: Europa investeert in de provincie Utrecht.

Heeft u ambities om internationaal samen te werken? Stuur uw projectidee naar europa@provincie-utrecht.nl voor een Europese subsidiescan.

Nieuws