Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)

Wie weten er nu beter wat er nodig is voor een vitale economie op het platteland dan de lokale inwoners, agrariërs en natuur- en landschapsorganisaties? Voor hen is er het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). POP3 is onderdeel van het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Hiermee werkt de Europese Unie aan een duurzame en concurrerende agrarische sector en een leefbaar platteland. Inmiddels zijn een aantal regelingen gesloten, maar voor lokale initiatieven van onderop staat de regeling LEADER nog open tot het eind van 2020!

Coronacrisis en POP3

Heeft uw project door de coronocrisis vertraging opgelopen of is uw project in financiële problemen gekomen en vraagt u zich af wat u nu moet doen? Het antwoord op deze en andere vragen die verband houden met subsidieprojecten en de crisis vindt u in het bericht Coronacrisis: Uitvoering Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) loopt gewoon door.

Verhalen van subsidieontvangers

Snel naar

Bekendmaken besluiten

Via de pagina Zoeken in officiële bekendmakingen op Overheid.nl kunt u de bekendmakingen van de besluiten in het kader van het POP3 vinden. In de huis-aan-huisbladen verschijnt een bericht als er een kennisgeving op Overheid.nl is gepubliceerd.

Abonneren op publicaties

Op Overheid.nl kunt u zich, na registratie, abonneren op publicaties over projecten bij u in de buurt. U krijgt dan een e-mailbericht op het moment dat er een melding of een besluit wordt gepubliceerd over een locatie in het door u gekozen gebied.

Contact

Subsidieloket provincie Utrecht

subsidies@provincie-utrecht.nl

Leader Utrecht-oost

Maike van der Maat (coördinator), maike@consultopmaat.nl, 06-23285225

Hans Veurink (coördinator), info@valleihorstee.nl, 06-53701000

Leader Polders met Waarden (Vijfheerenlanden)

Marieke Kok (coördinator), marieke@knowwhy.nl, 06-39454797

Leader Aanjaaggroep Weidse Veenweiden (Utrecht-west)

E-mail: ajg@leaderweidseveenweiden.nl
Twitter: @LEADER_WVW YouTube: Dit is LEADER in Utrecht-West!

Martijn Plomp (coördinator), 06-20 85 44 56
Maike van der Maat (coördinator), 06-23 28 52 25
Marianne Breedijk (coördinator), 06-22 56 63 81

Coördinatie POP3 provincie Utrecht

Jan Rutten, jan.rutten@provincie-utrecht.nl, 06-25 76 22 61
Gerard Agterberg, gerard.agterberg@provincie-utrecht.nl, 06 - 10 97 00 37