Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)

Wie weten er nu beter wat er nodig is voor een vitale economie op het platteland dan de lokale inwoners, agrariërs en natuur- en landschapsorganisaties? Voor hen is er het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2021 - 2022 (POP3+), onderdeel van het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Het programma kent diverse subsidieregelingen die erop gericht zijn om de leefbaarheid op het platteland te versterken, jonge landbouwers te helpen met het verduurzamen van hen landbouwbedrijf en of helpt bij het innoveren van de landbouw. Denk aan investeringen in systemen, installaties en machines.

Nieuws: POP3 met twee jaar verlengd

Februari 2021 - Het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 wordt met twee jaar verlengd. Dit betekent dat er nieuwe regelingen worden opengesteld dit jaar. De focus van de nieuwe regelingen komt onder andere te liggen op de thema’s klimaat, biodiversiteit en kringlooplandbouw (inclusief stikstof). Meer informatie over de verlenging van POP3 leest u terug op de website van de rijksoverheid in het nieuwsbericht '52,4 miljoen vanuit Europa voor coronaherstel landbouw'.

LEADER in Utrecht: van dromen naar doen! Doet u mee? Dit jaar laatste kans!.

Verhalen van subsidieontvangers

Snel naar

Bekendmaken besluiten

Via de pagina Zoeken in officiële bekendmakingen op Overheid.nl kunt u de bekendmakingen van de besluiten in het kader van het POP3 vinden. In de huis-aan-huisbladen verschijnt een bericht als er een kennisgeving op Overheid.nl is gepubliceerd.

Abonneren op publicaties

Op Overheid.nl kunt u zich, na registratie, abonneren op publicaties over projecten bij u in de buurt. U krijgt dan een e-mailbericht op het moment dat er een melding of een besluit wordt gepubliceerd over een locatie in het door u gekozen gebied.

Contact

Subsidieloket provincie Utrecht

subsidies@provincie-utrecht.nl

POP3- Makelaar

Bart Soldaat, soldaat.bart@gmail.com, 06 – 21 29 29 79

Coördinatie POP3 provincie Utrecht

Jan Rutten, jan.rutten@provincie-utrecht.nl, 06-25 76 22 61
Gerard Agterberg, gerard.agterberg@provincie-utrecht.nl, 06 - 10 97 00 37

Leader Utrecht-oost

Maike van der Maat (coördinator), maike@consultopmaat.nl, 06-23285225

Leader Polders met Waarden (Vijfheerenlanden)

Marieke Kok (coördinator), marieke@knowwhy.nl, 06-39454797

Leader Aanjaaggroep Weidse Veenweiden (Utrecht-west)

E-mail: ajg@leaderweidseveenweiden.nl
Twitter: @LEADER_WVW YouTube: Dit is LEADER in Utrecht-West!

Marianne Breedijk (coördinator), 06-22 56 63 81