Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)

Wie weten er nu beter wat er nodig is voor een vitale economie op het platteland dan de lokale inwoners, agrariërs en natuur- en landschapsorganisaties? Voor hen is er het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3), onderdeel van het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De regeling voor “Jonge Landbouwers” tot en met 40 jaar (JoLa) wordt van 7 december tot en met 12 februari 2021 weer opengesteld. Voor lokale initiatieven loopt de regeling LEADER door tot het eind van 2022!

Verhalen van subsidieontvangers

Snel naar

Bekendmaken besluiten

Via de pagina Zoeken in officiële bekendmakingen op Overheid.nl kunt u de bekendmakingen van de besluiten in het kader van het POP3 vinden. In de huis-aan-huisbladen verschijnt een bericht als er een kennisgeving op Overheid.nl is gepubliceerd.

Abonneren op publicaties

Op Overheid.nl kunt u zich, na registratie, abonneren op publicaties over projecten bij u in de buurt. U krijgt dan een e-mailbericht op het moment dat er een melding of een besluit wordt gepubliceerd over een locatie in het door u gekozen gebied.

Contact

Subsidieloket provincie Utrecht

subsidies@provincie-utrecht.nl

Leader Utrecht-oost

Maike van der Maat (coördinator), maike@consultopmaat.nl, 06-23285225

Hans Veurink (coördinator), info@valleihorstee.nl, 06-53701000

Leader Polders met Waarden (Vijfheerenlanden)

Marieke Kok (coördinator), marieke@knowwhy.nl, 06-39454797

Leader Aanjaaggroep Weidse Veenweiden (Utrecht-west)

E-mail: ajg@leaderweidseveenweiden.nl
Twitter: @LEADER_WVW YouTube: Dit is LEADER in Utrecht-West!

Martijn Plomp (coördinator), 06-20 85 44 56
Maike van der Maat (coördinator), 06-23 28 52 25
Marianne Breedijk (coördinator), 06-22 56 63 81

Coördinatie POP3 provincie Utrecht

Jan Rutten, jan.rutten@provincie-utrecht.nl, 06-25 76 22 61
Gerard Agterberg, gerard.agterberg@provincie-utrecht.nl, 06 - 10 97 00 37