Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)

Wie weten er nu beter wat er nodig is voor een vitale economie op het platteland dan de lokale inwoners, agrariërs en natuur- en landschapsorganisaties? Voor hen is er het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). POP3 is onderdeel van het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Hiermee werkt de Europese Unie aan een duurzame en concurrerende agrarische sector en een leefbaar platteland. Inmiddels zijn een aantal regelingen gesloten, maar voor lokale initiatieven van onderop staat de regeling LEADER nog open tot het eind van 2020!

Coronacrisis en POP3

Heeft uw project door de coronacrisis vertraging opgelopen of is uw project in financiële problemen gekomen en vraagt u zich af wat u nu moet doen? Het antwoord op deze en andere vragen die verband houden met subsidieprojecten en de crisis vindt u in het bericht Coronacrisis: Uitvoering Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) loopt gewoon door.

Voorschot en verlenging subsidie POP3 mogelijk

Projecten waarvoor subsidies in het kader van POP3 verleend zijn, kunnen aanspraak maken op een voorschot en of verlenging. De provincie Utrecht wil ondernemers en organisaties hiermee tegemoetkomen die anders in financiële problemen raken en of hun project niet op tijd gerealiseerd krijgen door het coronavirus.

Door deze handreiking hoopt de provincie Utrecht dat de kans op continuïteit en het alsnog uitvoeren van projectactiviteiten toeneemt. Komt u in aanmerking voor een voorschot en of wilt u uw project verlengen? Dien hier dan uw verzoek in.

Toekomst

Het POP3 loopt formeel eind dit jaar ten einde. Op de doorlopende subsidieregeling voor LEADER en de nieuwe openstelling voor Jonge Landbouwers eind dit jaar na, worden binnen het POP3 nu geen nieuwe subsidieregelingen meer opengesteld.

De opvolger van het POP3, het nieuwe GLB/NSP gaat naar verwachting van start in 2023 wat betekent dat we te maken krijgen met een tussenliggende periode tussen 2021-2022. De periode 2021-2022 noemen wij de transitieperiode tot aan het nieuwe programma. In deze transitieperiode worden naar verwachting in het verlengde van het huidige POP3 nieuwe subsidieregelingen opengesteld. Op deze website wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen over deze transitieperiode.

Verhalen van subsidieontvangers

Snel naar

Bekendmaken besluiten

Via de pagina Zoeken in officiële bekendmakingen op Overheid.nl kunt u de bekendmakingen van de besluiten in het kader van het POP3 vinden. In de huis-aan-huisbladen verschijnt een bericht als er een kennisgeving op Overheid.nl is gepubliceerd.

Abonneren op publicaties

Op Overheid.nl kunt u zich, na registratie, abonneren op publicaties over projecten bij u in de buurt. U krijgt dan een e-mailbericht op het moment dat er een melding of een besluit wordt gepubliceerd over een locatie in het door u gekozen gebied.

Contact

Subsidieloket provincie Utrecht

subsidies@provincie-utrecht.nl

Leader Utrecht-oost

Maike van der Maat (coördinator), maike@consultopmaat.nl, 06-23285225

Hans Veurink (coördinator), info@valleihorstee.nl, 06-53701000

Leader Polders met Waarden (Vijfheerenlanden)

Marieke Kok (coördinator), marieke@knowwhy.nl, 06-39454797

Leader Aanjaaggroep Weidse Veenweiden (Utrecht-west)

E-mail: ajg@leaderweidseveenweiden.nl
Twitter: @LEADER_WVW YouTube: Dit is LEADER in Utrecht-West!

Martijn Plomp (coördinator), 06-20 85 44 56
Maike van der Maat (coördinator), 06-23 28 52 25
Marianne Breedijk (coördinator), 06-22 56 63 81

Coördinatie POP3 provincie Utrecht

Jan Rutten, jan.rutten@provincie-utrecht.nl, 06-25 76 22 61
Gerard Agterberg, gerard.agterberg@provincie-utrecht.nl, 06 - 10 97 00 37