Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)

Wie weten er nu beter wat er nodig is voor een vitale economie op het platteland dan de mensen die er wonen en werken? Speciaal voor hen is er het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Bewoners, boeren, maar ook landschaps- en natuurorganisaties kunnen vanuit dit programma een subsidie krijgen voor projecten die de leefbaarheid van het platteland vergroten.

LEADER in Utrecht: van dromen naar doen! Doet u mee? Dit jaar laatste kans!.

Verhalen van subsidieontvangers

Snel naar

Bekendmaken besluiten

Via de pagina Zoeken in officiële bekendmakingen op Overheid.nl kunt u de bekendmakingen van de besluiten in het kader van het POP3 vinden. In de huis-aan-huisbladen verschijnt een bericht als er een kennisgeving op Overheid.nl is gepubliceerd.

Abonneren op publicaties

Op Overheid.nl kunt u zich, na registratie, abonneren op publicaties over projecten bij u in de buurt. U krijgt dan een e-mailbericht op het moment dat er een melding of een besluit wordt gepubliceerd over een locatie in het door u gekozen gebied.

Contact

Subsidieloket provincie Utrecht

subsidies@provincie-utrecht.nl

POP3- Makelaar

Bart Soldaat, soldaat.bart@gmail.com, 06 21 29 29 79

Coördinatie POP3 provincie Utrecht

Linda Wassink, linda.wassink@provincie-utrecht.nl, 06 43 20 54 74.
Gerard Agterberg, gerard.agterberg@provincie-utrecht.nl, 06 10 97 00 37

Leader Utrecht-oost

Maike van der Maat (coördinator), maike@consultopmaat.nl, 06 23 28 52 25

Leader Polders met Waarden (Vijfheerenlanden)

Marieke Kok (coördinator), marieke@knowwhy.nl, 06 39 45 47 97

Leader Aanjaaggroep Weidse Veenweiden (Utrecht-west)

E-mail: ajg@leaderweidseveenweiden.nl
Twitter: @LEADER_WVW YouTube: Dit is LEADER in Utrecht-West!

Marianne Breedijk (coördinator), 06 22 56 63 81