Europese subsidie: nieuw Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)

Werkt u aan de ontwikkeling van het platteland als agrariër of namens een natuur- en landschapsorganisatie of de overheid? Dan komen uw plannen en projecten straks misschien in aanmerking voor subsidie vanuit het Nationaal Strategisch Plan (NSP).

Logo GLB

Een nieuw GLB

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) zit anders in elkaar dan u gewend bent. Ook voor boerenondernemers biedt het kansen en mogelijkheden om bij te dragen aan de verduurzaming van de landbouw. Innovatie, samenwerken (ook gebiedsgericht) en kennisdeling gericht op het verduurzamen van de landbouw, krijgen meer aandacht.

Boeren die naast het produceren van voedsel ook aandacht hebben voor natuur en milieu, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding. Er komt dus meer ruimte voor het steunen van boeren, daar waar zij uitdagingen aangaan.

Het plan is de opvolger van het voorgaande GLB (2014-2022) waar POP3 onderdeel van was. Het nieuwe GLB bestaat globaal uit de volgende onderdelen:

  • Basispremie: basisinkomenssteun voor duurzaamheid: hectarebetaling voor landbouwgrond;
  • Eco-regeling: hectarebetaling voor extra activiteiten;
  • Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb): een vergoeding voor beheermaatregelen op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer;
  • Projectsubsidies voor samenwerking, innovatie, investeringen en kennisdeling;
  • LEADER: subsidies voor lokale plattelandsontwikkeling met aandacht voor klimaat, milieu, water en biodiversiteit.

Het NSP valt onder het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie en gaat per 1 januari 2023 van start. De provincie Utrecht is hier intensief bij betrokken.

Simulatietool eco-regeling

Als u meedoet met de eco-regeling, voert u eco-activiteiten uit. Om hiermee te oefenen, ontwikkelt de RVO een simulatietool. Daarmee kunt u berekenen welke activiteiten het beste passen bij uw bedrijf. De eerste versie van de simulatietool is vanaf 20 juli 2022 beschikbaar op de website van de RVO. In deze versie zijn nog niet alle gegevens verwerkt. De uitkomst van de berekening staat dus nog niet vast. Vanaf 1 oktober 2022 is een volgende versie van de simulatietool beschikbaar.

Aanmelden basispremie en eco-regeling 2023 vanaf 1 december 2022

Vanaf 1 december 2022 kunt u zich aanmelden voor het GLB van 2023. U krijgt dan vanuit de RVO een uitnodiging en kunt zich dan aanmelden voor deze subsidies: basispremie, extra betaling voor de eerste 40 hectare, extra betaling voor jonge landbouwers, de eco-regeling en de regeling zeldzame landbouwhuisdierrassen.

Sommige voorwaarden van het nieuwe GLB gaan al in vanaf 1 januari 2023. Daarom is het nodig om deelname aan deze regelingen eerder door te geven. U moet zich eerst aanmelden. Vanaf 15 oktober 2023 doet u uw definitieve aanvraag. Lees meer over deze procedure.

Informatiebijeenkomsten GLB

Donderdag 7 juli 2022 vond een eerste informatiebijeenkomst over het nieuwe GLB plaats. Wij maakten een kort verslag van deze avond.

Ook later dit jaar organiseert het programmateam GLB informatiebijeenkomsten. Meld u aan voor de nieuwsbrief van LaMi voor de laatste informatie.

Alvast meer weten?

Bekijk de samenvatting van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) en een korte uitleg over het nieuwe GLB.

Vragen over het nieuwe GLB?

Met vragen over het nieuwe GLB kunt u terecht bij Jan Rutten van het Programmateam GLB provincie Utrecht.

Telefoon: 06 - 25 76 22 61
e-mail: glb@provincie-utrecht.nl