Cultuureducatie

Kinderen op alle basisscholen van de provincie Utrecht krijgen cultuureducatie. De provincie financiert dit met 1,5 miljoen euro per jaar. Dit geld is bestemd voor advies aan scholen en culturele instellingen over cultuureducatie, een basispakket (Kunst- en cultuurmenu) voor alle scholen, en - in co-financiering met het Rijk - het verdiepingsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het verdiepingsprogramma is bestemd voor zestig scholen die zich willen onderscheiden op het gebied van kunst en cultuur.

Zelf aan de slag

Naast het beschikbaar stellen van geld, stimuleren we gemeenten en culturele instellingen om zelf met cultuureducatie aan de slag te gaan. De meeste gemeenten investeren in het Kunst- en cultuurmenu. Ook investeren negen gemeenten in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

De provincie investeert in cultuureducatie zodat basisscholieren vaardigheden als reflectie, creativiteit, samenwerken en een onderzoekende houding aanleren. Ze zijn nodig zijn om de dynamiek van onze digitale eeuw niet alleen het hoofd te kunnen bieden, maar ook te kunnen benutten. Landschap Erfgoed Utrecht en Kunst Centraal voeren de cultuureducatieprogramma's voor de provincie uit. Basisscholen, culturele instellingen en gemeenten kunnen bij hen terecht voor informatie en advies.

Contact

Secretariaat van de beleidsafdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur.

Telefoon: 030 258 90 11
E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl