Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam

De Hollandse Waterlinies zijn de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en de Stelling van Amsterdam (SvA) samen. Een 200km lang open landschap vol ingenieuze waterwerken en robuuste forten. Dit lint van ruim honderd forten en zes vestingen loopt door het Hollandse landschap van Edam tot de Biesbosch. De waterlinies zijn gebouwd om ons in oorlogstijd te beschermen. Door het grote gebied met sluizen en dammen onder water te zetten, hielden we de vijand buiten de deur. De forten boden extra verdediging op de zwakke plekken.

De verdedigingswerken van deze typisch Nederlandse uitvinding liggen deels verborgen in een prachtig open en groen landschap. Het gaat om meer dan duizend militaire en waterbouwkundige objecten: inundatiekanalen, sluizen, dijken, betonnen groepsschuilplaatsen en kazematten.

Nergens ter wereld is erfgoed en landschap te vinden dat hiermee vergelijkbaar is.

Contact

Secretariaat van de projectorganisatie

Telefoon: 030 258 90 18
E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl