Neder-Germaanse Limes

De Limes is de noordgrens van het oude Romeinse Rijk. Deze vormt de grootste lineaire archeologische structuur in Europa, van de Britse Eilanden tot aan de Zwarte Zee bij Roemenië.

De provincie werkt samen met de provincies Gelderland en Zuid-Holland, en het Rijk aan de bescherming, beleving en benutting van de Limes. De gemeenten langs de Limes zijn hier nauw op aangesloten. Ook werken wij samen met onze Duitse partners, de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts en de Bondsregering. Daarnaast zetten nog veel meer partijen zich in voor de Limes: musea, vrijwilligers, erfgoedhuizen en maatschappelijke partners.

Beleef de Limes, het grootste archeologische monument van Nederland.

Kaart