Monumentenzorg

De provincie Utrecht is bovengemiddeld rijk aan monumenten. Deze karakteristieke bouwwerken, zoals industrieel erfgoed, historische kerkgebouwen, de Pyramide van Austerlitz en de vele prachtige buitenplaatsen, trekken een spoor door het Utrechtse landschap. Ze vertellen hun eigen verhaal over de geschiedenis van de regio. Om restauratie van grote, spraakmakende monumenten mogelijk te maken, heeft de provincie het fonds Erfgoedparels ingesteld. Bij de selectie van projecten maakt de provincie gebruik van de Utrechtse erfgoedmonitor.

Monumentenwacht

De Monumentenwacht Utrecht (MWU) voert onafhankelijke inspecties uit van monumentale panden met de bedoeling verval van monumenten te voorkomen. Van deze inspecties gaat een preventieve werking uit. Daardoor wordt de restauratiecyclus verlengd en is veel kostenbesparing mogelijk. De provincie subsidieert de Monumentenwacht Utrecht.

Restauratie Opleidingsproject

Het restauratie Opleidingsproject (ROP) is een gezamenlijk project van het Rijk, provincies en het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de bouwnijverheid om leerlingen een plek te geven bij restauraties van monumenten. Zo wordt voorkomen dat het restauratievak verdwijnt.

Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht

Het Steunpunt ondersteunt gemeenten op het gebied van monumenten en archeologie, brengt actuele ontwikkelingen onder de aandacht en behandelt overkoepelende kwesties die van belang zijn voor een goede (archeologische) monumentenzorg, zoals beheer en handhaving.

 

Contact

Secretariaat van de beleidsafdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur

Telefoon: 030 258 90 11
E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl