Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

In de provincie Utrecht zijn veel maatschappelijke organisaties actief op het gebied van zorg, onderwijs, cultuur en sport. De provincie Utrecht stimuleert deze organisaties - met hun ongeveer 7.000 gebouwen en accommodaties - om energiebesparende maatregelen te nemen en ondersteunt ze daar ook bij. De provincie Utrecht wil zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in 2050, een klimaatneutrale (CO2-neutrale) provincie zijn.

Er zijn verschillende ondersteuningsprogramma’s voor verschillende sectoren:

  • Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed
  • Green Deal Duurzame Zorg
  • Programma Sport: de Utrechtse Plus
Het Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed helpt eigenaren van maatschappelijk vastgoed om te verduurzamen..