Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Over de periode tot 2023 wil de provincie Utrecht negen procent energie besparen en hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor het stimuleren van energiebesparing bij maatschappelijke organisaties. Als provincie ondersteunen we deze organisaties en stimuleren we hen om maatregelen te nemen om energie te besparen.

Energie besparen bij maatschappelijke organisaties

In de provincie Utrecht zijn veel maatschappelijke organisaties actief op het gebied van onder andere zorg, onderwijs, cultuur en sport. In de provincie Utrecht gaat het alleen al om circa 7.000 gebouwen en accommodaties. Deze organisaties hebben de mogelijkheid om te verduurzamen en energie te besparen, maar middelen en aandacht gaan vaak op aan de uitvoering van hun kerntaken. Als provincie zien we voor onszelf een rol om deze maatschappelijke organisaties te ondersteunen en te stimuleren om energiebesparende maatregelen toe te passen.

Duurzame zorg

Elf kleinere zorginstellingen nemen deel aan een pilot. Zij ontvangen vanuit het ontzorgingsprogramma ondersteuning bij het terugdringen van het gebouwgebonden energieverbruik. We nemen de 49 procent CO2 reductie in 2030 daarbij als eerste doel. Per locatie van de betrokken elf zorginstellingen worden de technische en financieel haalbare maatregelen om in 2030 49 procent CO2 reductie te bereiken. Deze haalbare maatregelen worden vastgelegd in een herijkt Meerjarig Onderhoudsplan. Het is mogelijk dat de discussie over CO2 reductie en/of de warmtevisie plannen van de gemeenten leiden tot een aanpassing van het strategische huisvestingsplan. De resultaten van deze pilot komen in augustus beschikbaar.

Op basis van deze pilot ontwikkelen we een vervolg, om nog meer kleinere zorginstellingen te kunnen ondersteunen bij het opstellen van de routekaart en de borging in een herzien MJOP en evt. ondersteuning bij het gaan uitvoeren van de maatregelen.

Heeft u interesse om hiervoor in aanmerking te komen? Bent u eigenaar van uw vastgoed en heeft u maximaal tien gebouwen in eigendom? Vul dan het contactformulier in, zodat we contact met u kunnen opnemen.

Onderwijs, cultuur en sport

In de succesvolle aanpak in de zorg hebben zorginstellingen, gemeenten en de provincie de handen ineengeslagen om verregaande verduurzaming in bedrijfsprocessen door te voeren. Daarom is de provincie bezig met het ontwikkelen van een soortgelijke aanpak voor andere maatschappelijke organisaties.

Verduurzamen scholen

De provincie biedt scholen vanuit het programma 'Duurzame Scholen Utrecht' de helpende hand bij het verduurzamen. Energie-experts nemen persoonlijk contact op met alle Utrechtse schoolbesturen. De experts brengen de mogelijkheden om energie op te wekken en te besparen in schoolgebouwen in kaart en begeleiden de vervolgstappen. Kijk voor meer informatie op de speciale pagina hiervoor op Energiewerkplaats Utrecht.