Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Over de periode tot 2023 wil de provincie Utrecht 9 procent energie besparen en hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor het stimuleren van energiebesparing bij maatschappelijke organisaties. Als provincie ondersteunen we deze organisaties en stimuleren we hen om maatregelen te nemen om energie te besparen.

Meer over verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Energie besparen bij maatschappelijke organisaties

In de provincie Utrecht is een groot aantal maatschappelijke organisaties actief op het gebied van onder andere zorg, onderwijs, cultuur en sport. In de provincie Utrecht gaat het alleen al om circa 7.000 gebouwen en accommodaties. Deze organisaties hebben de mogelijkheid om te verduurzamen en energie te besparen, maar middelen en aandacht gaan vaak op aan de uitvoering van hun kerntaken. Als provincie zien we voor onszelf een rol om deze maatschappelijke organisaties te ondersteunen en te stimuleren om energiebesparende maatregelen toe te passen. 

Duurzame zorg

Met de Green Deal Duurzame Zorg zijn de eerste stappen al gezet en is er een provinciebrede aanpak ontwikkeld. Met deze Deal maken zorginstanties en gemeenten afspraken om de zorg in onze provincie duurzamer te maken. Via samenwerkingsovereenkomsten worden stappen gezet om niet alleen energie te besparen, maar ook afval te reduceren, medicijnresten te verminderen en duurzamer in te kopen. Het samenwerken, het leren van en met elkaar is een belangrijke succesfactor in deze aanpak. Meer informatie vindt u op de Energiewerkplaats Utrecht.

Onderwijs, cultuur en sport

In de succesvolle aanpak in de zorg hebben zorginstellingen, gemeenten en de provincie de handen ineengeslagen om verregaande verduurzaming in bedrijfsprocessen door te voeren. Daarom is de provincie bezig met het ontwikkelen van een soortgelijke aanpak voor andere maatschappelijke organisaties.

Verduurzamen scholen

De provincie biedt scholen vanuit het programma ‘Duurzame Scholen Utrecht’ de helpende hand bij het verduurzamen. Energie-experts nemen persoonlijk contact op met alle Utrechtse schoolbesturen. De experts brengen de mogelijkheden van energie opwek en energiebesparing van schoolgebouwen in kaart en begeleiden de vervolgstappen. Kijk voor meer informatie op de speciale pagina hiervoor op Energiewerkplaats Utrecht.