Erfgoedparels

De provincie Utrecht is bovengemiddeld rijk aan gebouwde monumenten. Die lust brengt ook lasten met zich mee. Immers, deze bijzondere objecten dienen voor de lange termijn bewaard te blijven, het liefst toegankelijk voor een groot publiek. In de Voor jong en altijd, Cultuur- en erfgoednota 2020-2023 (PDF, 17.78 MB), geeft de provincie haar rol op het gebied van cultuur vorm en inhoud. Cultuur dient vooral te verrijken, mensen en partijen te verbinden en de culturele sector professioneel en economisch te versterken.

Fonds Erfgoedparels 2021

Snel naar

 • Watertoren Utrecht

  Foto: Zecc Architecten.

  De 43,5 meter hoge Watertoren aan de Amsterdamsestraatweg 380 in Utrecht is in 1916 gebouwd in de Amsterdamse School-stijl in opdracht van de Utrechtsche Waterleiding Maatschappij. De toren is van architectonische waarde als voorbeeld van zorgvuldige vormgeving in Amsterdamse Schoolstijl, van cultuurhistorische waarde vanwege zijn bijzondere functie en van stedenbouwkundige waarde vanwege de beeldbepalende ligging aan de Amsterdamsestraatweg. De huidige, particuliere eigenaar wil de watertoren restaureren, herbestemmen en verduurzamen.

  Watertoren, foto Zecc Architecten
 • Jongerius Complex, kademuur en bruggen

  Het monumentale complex bestaande uit villa, kantoor en tuin is ontworpen door de selfmade ondernemer Jan Jongerius (1888 – 1941), die zich van hovenier opwerkte tot een ondernemer. In 1935 ontwikkelde hij een plan voor een kantoor, een directeursvilla en een tussengelegen symmetrische tuin. Zo ontstond tussen 1936 en 1938 een opvallend wit complex met rode accenten aan het Merwedekanaal. De villa, tuin en het kantoor zijn inmiddels gerestaureerd. De kademuur is in slechte staat en moet worden gerestaureerd. Ook het hekwerk van buizen op de kademuur en de twee bruggen aan de oost- en westzijde zullen meegenomen worden in de restauratie.

  Jongerius Kademuur en brug te Utrecht.jpg
 • Bonkmolen

  De Bonkmolen in Lexmond is in de 17e eeuw gebouwd. De polder Lakerveld werd oorspronkelijk door vier wipmolens bemalen. In het begin van de twintigste eeuw worden twee andere molens afgebroken en vervangen door een stoomgemaal. Omdat het rond die tijd erg natte jaren waren kon nog veel profijt worden getrokken van de Vlietmolen en de Bonkmolen die naast het gemaal hun werk konden doen. Besloten werd dan ook om deze molens aan te houden. Na de Tweede Wereldoorlog wordt De Bonkmolen buiten gebruik gesteld. De restauratie omvat de houten bekleding, de draagconstructie van het bovenhuis, de kapspanten en de waterloop.

  Bonkmolen te Lexmond.jpg
 • Oude stadhuis Wijk bij Duurstede

  Het Stadhuis in Wijk bij Duurstede dateert uit 1666 en heeft door de jaren heen een kenmerkende historie opgebouwd. Van oudsher heeft het stadhuis gefunctioneerd als zetel van het stadsbestuur, rechtbank en gevangenis en was er waarschijnlijk een dienstwoning. De restauratie betreft het dak, de gevel, gewelven en balkkoppen. Het pand zal na de  restauratie vanaf 2022 gebruikt worden als VVV-kantoor, trouwlocatie, vergaderruimte en museum.

  Stadhuis Wijk bij Duurstede.jpg
 • Domtoren Utrecht

  Met een hoogte van 112 meter is de domtoren nog altijd de hoogste kerktoren van Nederland. In 1320 is met de bouw van de toren begonnen. De toren vormt al eeuwen het middelpunt van de stad en is getuige geweest van het lief en leed van zijn bewoners. De toren overleefde woeste stormen, bezettingen door buitenlandse overheersers en branden.

  Het doel van de huidige restauratie is de Domtoren voor de komende 50 jaar te vrijwaren van groot onderhoud. Het uitgangspunt is een restauratie met een maximaal behoud van oorspronkelijk/historisch bouwmateriaal. Deze restauratie betreft het metselwerk & voegwerk, alle dakbedekking, hardsteenwerkzaamheden (blauwsteen) en ankerwerk.

  Domtoren Utrecht.jpg
 • Tombe van Nellesteijn

  De Tombe van Nellesteijn is een uitzichttoren in neoclassicistische stijl op het hoogste punt van de Donderberg (36 m) in Leersum, met aan de voet ervan de grafkelder van de familie Van Nellesteijn. Het monument uit 1818 is een ontwerp van J.D. Zocher jr. De Tombe van Nellesteijn maakt als zelfstandig rijksmonument deel uit van de als complex beschermde historische buitenplaats Broekhuizen. De restauratie betreft het herstel van het schilder- en pleisterwerk, metsel- en voegwerk, de ramen en kozijnen, de deur, het hang- en sluitwerk en de afdekking van de toren.

  Tombe van Nellesteijn te Leersum.jpg
 • Nederlands Hervormde kerk Loenen aan de Vecht

  De kerk is een driebeukige laatgotische kruiskerk. Het oudste deel, toen nog alleen een kapel, wordt gedateerd van vóór 1300. Het lage, vijfzijdig gesloten koor en de sacristie dateren uit het midden van de 15de eeuw. Het transept dateert uit het eerste kwart van de 16de eeuw. Daarna zijn de toren en het huidige schip gebouwd. De restauratie betreft het herstel van de verzakte vloer en van de glas-in-lood ramen.

  Nederlands Hervormde Kerk Loenen.jpg
 • Oukoper molen Nieuwer ter Aa

  Foto: Russcher Tekst & Beeld.

  De molen is een Hollandse wipwatermolen. De oorspronkelijke molen op deze plek werd naar alle waarschijnlijkheid gebouwd rond 1644. Rond 1839 vond een uitvoerige restauratie plaats waarbij het hele bovenhuis van de molen werd vernieuwd. De molen bemaalt de Oukoper polder regelmatig op vrijwillige basis. De molen is hiertoe uitgerust met een scheprad. De restauratie betreft het versterken van de fundering, het vernieuwen van de gelast stalen molenroeden, het vervangen van de houten heklatten van de wieken en het herstellen van een scheur in de voorwaterloopmuur.

  Oukopermolen.jpg
 • Cultuurcluster ’t Hoogt Utrecht

  Hoogt 4-6-8-10: van oorsprong vroeg 17e eeuwse huizen die begin jaren ’70 grondig gerestaureerd zijn en verbouwd zijn tot filmtheater. In deze periode is ook het 19e eeuwse winkelinterieur ingericht. De panden Hoogt 4 en 6 worden bij het bestaande filmtheater betrokken. In totaal zullen er drie zalen zijn. De restauratie betreft het herstel van het scheurwerk, metselwerk, pleisterwerk, loodaansluitingen, houtrot van kozijnen en luiken, en een deel van het interieur.

  Cultuurcluster Hoogt te Utrecht.jpg
 • Brandweerkazerne Rhenen

  Voormalige brandweerkazerne met slangentoren, gebouwd in 1942-1943 in Delftse Schoolstijl. Rhenen lag in de meidagen van 1940 midden in de gevechtshandelingen tijdens de Slag bij de Grebbeberg. Het centrum van het stadje werd daarbij grotendeels verwoest. Nog tijdens de daarop volgende bezettingstijd werd de wederopbouw ter hand genomen. Ondanks toenemende materiaal schaarste kwam de kazerne in de jaren 1942 -'43 gereed. Het was daarmee de eerste brandweergarage die in het kader van de Wederopbouw gereed kwam. De restauratie betreft het herstel van gevels (voeg- en metselwerk, pleisterwerk), daken, dakkapellen, vensters, balkon, bordes en slangentoren.

  Brandweerkazerne Rhenen.jpg
 • Toren van de Petrus en Pauluskerk in Soest

  De oorspronkelijke Waterstaatskerk dateerde uit 1851-1852 en is van architect Th. Molkenboer. In 1968 is deze (monumentale, zeer interessante) kerk gesloopt, echter met behoud van de neoclassicistische toren en voorgevel, waarachter een kleinere moderne kerk is gebouwd.  De restauratie betreft o.a. het herstellen van het voeg- en metselwerk, de houten bovenbouw, koper- en loodwerk en pleisterwerk.

  Toren Petrus en Pauluskerk te Soest.jpg
 • Gemeentehuis van Renswoude

  Het rijksmonument is gebouwd in 1651 als pastorie en is het oudste huis van Renswoude. Dit gedeelte is nu nog herkenbaar als het pand aan de Dorpsstraat met de twee kappen. In de loop der tijd is de functie gewijzigd naar gemeentehuis en zijn er meerdere aanbouwen bijgekomen. Deze aanbouwen zullen gesloopt worden en vervangen worden door nieuwbouw. De subsidie betreft de restauratie van de voormalige pastorie.

  gemeentehuis te Renswoude.JPG
 • Hervormde Kerk Gemeente Renswoude

  De Koepelkerk is gebouwd tussen 1639 en 1641. Het kerkgebouw is eigendom van de Hervormde gemeente van Renswoude (PKN) en wordt op zondagen en christelijke feestdagen gebruikt voor kerkdiensten. De architect van de kerk is Jacob van Campen, die onder andere bekend is als architect van het Paleis Noordeinde in Den Haag en het Paleis op de Dam te Amsterdam. Het vloerontwerp is een Grieks kruis met korte armen, waardoor het een zeer compact gebouw is. In de kerk bevinden zich diverse wapenborden. De restauratie betreft de houten kapconstructie, dakkapellen en daklijsten, de goten, dakkapelkozijnen en -luiken en de wijzerplaten en wijzers, inclusief verguldwerk.

  Nederlands Hervormde Kerk te Renswoude.jpg
 • Kasteel, Beverweerd

  Beverweerd is een van oorsprong 13e-eeuws kasteel, en voormalige ridderhofstad, dat zich op een eilandje langs de Kromme Rijn bij het dorp Werkhoven bevindt. Het kasteel is omgeven door aangelegde tuinen, waarbij de Kromme Rijn zelf een belangrijke landschappelijke rol speelt. Het oudste gedeelte van het kasteel (de rechthoekige woontoren) stamt uit de 13e eeuw. Vrij snel hierna zijn de zuidelijke en westelijke hoektorens aangebouwd. In de eerste helft van de 14e eeuw werd tegen de westtoren een vierkant gebouw neergezet dat in de 16e eeuw werd verlengd tot voorbij de woontoren. De restauratie betreft het restaureren van het interieur.

  Kasteel Beverweert bij Werkhoven.jpg
 • Koetshuis en Brug Beverweerd

  In 1847 in neogotische stijl gebouwd koetshuis, gelegen in het park ten zuidoosten van de oprijlaan in het park. Deze werd later verbouwd tot meisjespaviljoen, toen een onderwijsinstelling in Beverweerd was gevestigd. Het middendeel telt drie bouwlagen in de vorm van een toren; middenin een dubbele deur met aan de zijkanten twee dubbele staldeuren. Aan het einde van de jaren '90 is het koetshuis witgeschilderd.

  Over de vijver voert een midden 19de-eeuwse gietijzeren brug in neo-Lodewiijk XIVde stijl met op de landhoofden gebogen gietijzeren hekken, de brug is met hout gedekt en ondersteund door twee gietijzeren bogen en een bakstenen middenpijler. De restauratie betreft het restaureren de brug en van het interieur van het koetshuis.

  Koetshuis Beverweert.jpg
 • Militair Hospitaal Amersfoort

  Het gebouw is in 1877 gebouwd als garnizoensinfirmerie (verblijf voor zieken en gewonden), en drie jaar later omgedoopt tot militair hospitaal. Het oudste militaire complex binnen de stadsgrenzen van Amersfoort bood in zijn hoogtijdagen plaats aan 144 patiënten. Eerst voor de lagere klasse, later - vanaf 1915 - voor alle militairen. Nadat de ziekenhuisfunctie opgeven werd in 1966, werden er administratieve afdelingen van de Koninklijke Landmacht gehuisvest. De restauratie betreft het gehele complex.

  Militair Hospitaal te Amersfoort.jpg
 • Parkaanleg bij buitenplaats Beek en Hoff te Loenen aan de Vecht

  Het huis Beek en Hoff ligt binnen de bebouwde kom van Loenen in een landschappelijk aangelegd park. Langs het Moleneind, een dwarsstraat tussen de Dorpsstraat en Molendijk, staat een zeskantige 18de eeuwse houten theekoepel. Tussen de Dorpsstraat en de Vecht ligt een overtuin met een (tweede) 19de-eeuwse theekoepel. Verder staan op het terrein een verbouwd botenhuis en een koetshuis. De historische tuin en overtuin van Beek en Hoff worden met deze parkrestauratie opnieuw geschikt gemaakt voor gebruik.

  Buitenplaats Beek en Hoff te Loenen.jpg

Fonds erfgoedparels 2020

Snel naar

 • Huize Randenbroek, Amersfoort

  Huize Randenbroek is een buitenplaats net buiten de oude binnenstad van Amersfoort, te
  midden van een uitgestrekt stadspark met tuinen en waterpartijen. Oorspronkelijk stond op Randenbroek een hofstede. Het casco en interieur van het pand worden gerestaureerd om het geschikt te maken voor horeca, diners, kleinschalige concerten, trouwlocatie en kleinschalige evenementen.

  Huize Randenbroek
 • Hoofdhuis Doornburgh, Maarssen

  De historische buitenplaats 'Doornburgh' is in 1721 gebouwd en heeft gediend als woonhuis, museum en kloostercomplex. Het plan is om van Doornburgh een buitenplaats van Kunst en Wetenschap te maken. In het hoofdhuis wordt een boetiekhotel gevestigd. Zowel het casco als het interieur zullen worden gerestaureerd, waaronder de plafondschilderingen van Jacob de Wit.

  Hoofdhuis Doornburgh
 • Middelste Cabauwse molen, Lopik

  De “Middelste Molen” is in 1773 door molenmaker Anthonie van Lith gebouwd. Het museale interieur is bijna volledig bewaard gebleven. De molen vormt samen met het zomerhuis, de machinistenwoning en het gemaal een markant ensemble in het polderlandschap. De molen wordt, afgezien van het interieur, in zijn geheel gerestaureerd.

  Middelste molen cabauw
 • Boerderij hof ter Weijde, Leidse Rijn

  Deze 17e eeuwse boerderij is gebouwd op de plek van het 15e eeuwse voormalige jachtslot voor de bisschoppen van Utrecht. Tussen 1750 en 1870 is het huis diverse keren verbouwd. De boerderij heeft enige jaren leeg gestaan en wordt gerestaureerd en herbestemd tot café, restaurant, buurtspeeltuin, kinderopvang en appartementen.

  Boerderij hof ter Weijde
 • Kasteel Amerongen, Margaretha Turnorplein

  Het Margaretha Turnorplein is het pleinvormige voorterrein van kasteelcomplex Amerongen. Momenteel ontbreekt de historisch context met het kasteel en heeft het plein een onsamenhangende inrichting. Het plein wordt heringericht, de historische structuur en de relatie met het kasteel worden teruggebracht. Ook het hekwerk en de lantaarns worden gerestaureerd.

  MT plein ingang vanaf drostestraat
 • Zuiderpark de Haar, Utrecht

  Het historische park van kasteel de Haar is in grote lijnen aangelegd tijdens en kort na de restauratie van het hoofdgebouw (1894-circa 1910). De restauratie van buitenplaats de Haar is gestart in 2001 en is gezien de omvang opgedeeld in fasen. Grote delen van het park en een groot deel van het kasteel zijn inmiddels gerestaureerd. Het volgende onderdeel van dit omvangrijke project staat gepland voor 2020 en betreft het Zuiderpark.

  Zuiderpark de Haar
 • Tivoli, Oudegracht 245, Utrecht

  Het Tivolicomplex is een rijksmonument met een lange bouwgeschiedenis die teruggaat tot de dertiende eeuw. Het deed dienst als klooster, burgerweeshuis, Vakbondsgebouw voor de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel en poptempel. Het gebouw wordt volledig gerestaureerd en verbouwd tot een podium voor beginnend talent, restaurant, lunchcafé, boetiekhotel en kinderopvang.

  Tivoli oude gracht
 • Poortgebouw Nyenrode, Breukelen

  De buitenplaats Nyenrode heeft zijn oorsprong in een 13de eeuws kasteel en is 60 hectare groot en telt 27 rijksmonumenten. Eerder is vanuit het fonds Erfgoedparels subsidie verstrekt voor de restauratie van de oranjerie (2016), het menageriecomplex (2017) en de nutstuin en tuinmuur (2018). Dit jaar wordt de fundering van het poortgebouw en de toegangsbrug gerestaureerd.

  Poortgebouw Nyenrode
 • Huis te Jaarsveld, Jaarsveld

  De buitenplaats Huis te Jaarsveld ligt aan de rand van het dorp Jaarsveld, tegen de Lekdijk. De geschiedenis van het kasteelcomplex gaat terug tot de 14e eeuw. De historische tuin- en parkaanleg heeft een hoge tuinhistorische waarde en is toe aan groot onderhoud, restauratie en kwaliteitsverbetering. Het 18de-eeuwse ijzeren spijlen hek is zeer kwetsbaar, waardoor het nu in matige tot slechte staat verkeert.

  koetshuis huis te Jaarsveld
 • Kasteel Oudegein, Nieuwegein

  Landgoed met kasteel Oudegein ligt in het midden van het stadspark in Nieuwegein. Het kasteel was van oorsprong een verdedigingstoren die de tolheffing nabij het stadje ‘t Gein moest beschermen. Het hoofdhuis en het toegangshek aan het voorplein worden gerestaureerd. De gebruiksruimtes worden vergroot en ruimtes die nu als opslag dienen, worden toegankelijk gemaakt.

  Kasteel Oudegein
 • Villa Nuova (Pestersbosje), Zeist

  Het terrein van het Pestersbosje werd in 1896 onderdeel van de buitenplaats Villa Nuova in Zeist. De aanleg van het park Pestersbosje gebeurde in de periode 1899-1906 naar ontwerp van tuinarchitectenfirma H. Copijn & Zoon. De restauratie betreft het herstellen van de essentie van de oorspronkelijke parkaanleg, de zichtlijnen en begroeiing, van het achterpark.

  Pesterbosje Zeist
 • Plantsoen Maliebad, Utrecht

  Na de komst van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als verdedigingslinie voor westelijk Nederland werden de vestingwerken rond de stad Utrecht overbodig. Tuinarchitect J.D. Zocher transformeerde in 1829 de oostelijke vestingwerken tot een wandelpark. Hij ontwierp vervolgens in 1860 de aansluiting met de Maliebaan: een druppelvormig plantsoen in de as van de Maliebaan. In de afgelopen decennia is het Malieblad voor een groot deel geasfalteerd. In het voorliggende plan wordt het Malieblad op basis van het plan Zocher heringericht.

  Plantsoen Malieblad
 • Zuivelfabriek Eemlandia

  In Bunschoten was van 1928 tot 1963 zuivelfabriek Eemlandia in bedrijf. Als gevolg van een reorganisatie is in 1963 de vestiging in Bunschoten gesloten. Het gebouw staat sindsdien leeg. In 2006 werd het pand deels gerestaureerd. De 28 meter hoge gemetselde fabrieksschoorsteen kwam op de plaats van het in 1971 gesloopte exemplaar. Eemlandia is als gebouwencomplex de laatst overgebleven complete melkfabriek in de provincie Utrecht.  De herontwikkeling van de Melkfabriek betreft een deel commerciële ruimten en een deel woningen.

  Melkfabriek Eemlandia
 • Orgel Vreeland

  Het Knipscheer-orgel van de Nicolaaskerk [Grote Kerk] in Vreeland werd gemaakt in 1852 door de Amsterdamse orgelmaker Hermanus Knipscheer II. De restauratie voorziet in de technische en artistieke consolidatie van het concept-Knipscheer, waaronder het reconstrueren van de oorspronkelijke windvoorziening (sinds 2011 bewaard te Muiden).

  Orgel Vreeland

Fonds erfgoedparels 2019

Snel naar

 • Hamtoren, Vleuten

  De Hamtoren is het overblijfsel van een Middeleeuws kasteel. De toren verkeert in slechte staat van onderhoud. De restauratie betreft herstel van gevels, dak en dakconstructie, loodwerk, spits, houtwerk, glaswerk, schilderwerk en voeg- en stucwerk. De toren wordt ingericht als geluidsstudio, ruimte voor kleinschalige concerten en woning.

  Hamtoren in Vleuten
 • Hoofdhuis Wulperhorst

  Dit vrijstaand landhuis van de buitenplaats Wulperhorst is gebouwd in 1858 naar ontwerp van S.A. van Lunteren. Het pand krijgt de functie wonen met zorg. De gronden zijn in eigendom van het Utrechts Landschap. De restauratie bestaat uit herstel van voegwerk, schilder- en stucwerk, goten, kozijnen, dak en monumentale interieuronderdelen.

  Hoofdhuis Wulperhorst
 • Kerk Cabauw

  De Rooms-Katholieke Kerk van Cabauw is gebouwd tussen 1926 en 1928 naar ontwerp van Herman Kroes en Zn. uit Amersfoort. De restauratiewerkzaamheden bestaan in hoofdzaak  uit constructief timmerwerk in de kappen, het vervangen van alle dakleien, daktengels  en dakbeschot en het vervangen van de goten en hemelwaterafvoeren.

  Kerk Cabauw
 • Buitenplaats Persijn

  De historische parkaanleg van de buitenplaats Persijn is omstreeks 1880 ontworpen in landschappelijke stijl. De aanleg bestaat uit een slingervijver, een beukenlaan, een eikenlaan en bomengroepen. Er zal worden gewerkt aan het herstel en de restauratie van vijvers, lanen, boomgroepen en paden.

  Persijn
 • Buitenplaats Middenhoek

  Buitenplaats Middenhoek is ontstaan in de zeventiende eeuw toen rijke Amsterdamse handelaren hun buitenhuizen in dit landelijke gebied gingen bouwen. De restauratie betreft de houten moestuin schutting met twee toegangshekken; de 19e eeuwse kas met koude bak; de zeshoekige theekoepel uit tweede helft 19e eeuw; en een ornamenteel 19de-eeuws ijzeren spijlenhek langs de noordzijde van de overtuin van de buitenplaats.

  Broeikas Middenhoek
 • Petruskerk Woerden

  De Nederlands Hervormde Petruskerk in Woerden is gebouwd in laat gotische stijl. In het Rampjaar 1672 raakten de toren en het dak in brand. In de kerk staat een kerkorgel van J.H.H. Bätz uit 1768 dat eerder subsidie ontving uit het fonds erfgoedparels. De nieuwe restauratie behelst een middeleeuwse beeldengroep en de ramen aan de westgevel.

  Beeldengroep Petruskerk in Woerden
 • Stadsmuur Sonnenborgh

  Het bastion Sonnenborgh is in opdracht van Karel V gebouwd in 1552. Het bastion is drager van een bijzondere geschiedenis omdat er de eerste botanische tuin in Utrecht op werd aangelegd en er het eerste scheikundig laboratorium in Utrecht werd gehuisvest. De restauratie betreft het voegwerk en metselwerk van de karakteristieke bastionmuur.

  Sonnenborgh
 • Over Holland

  Over Holland is een in 1676 gestichte buitenplaats en één van de vroegste landschappelijke parken in Nederland. De buitenplaats bestaat uit een huisplaats en een overpark, gescheiden door de Rijksstraatweg. Het restauratieplan bevat o.a. het herstel van de historische waterstructuur en de herinrichting van de ontvangstruimte en parkeerplaats.

  Park over Holland
 • Park kasteel de Haar

  De restauratie van Buitenplaats Kasteel de Haar is gestart in 2001 en is gezien de omvang opgedeeld in fasen. In 2019 staat het Grand Canal, ofwel de Kruisvijver, op de agenda. Het grootschalige park werd in de periode 1895-1910 aangelegd. In 1910 werd het Grand Canal in noordelijke richting uitgebreid met een grote, geschulpte kom.

  Vijver kasteel de Haar
 • Postkantoor Neude

  Het post-, telegraaf- en telefoniegebouw is tussen 1919 en 1924 in de trant van de Amsterdamse Schoolstijl gebouwd. Het gebouw wordt gerestaureerd en herbestemd t.b.v. de Bibliotheek Utrecht, winkels en een fietsenstalling. De werkzaamheden betreffen schilderwerk, herstel lood-en zinkwerk, glas-in-lood in de koepel en herstel voegwerk natuursteen.

  Postkantoor Neude
 • Nutstuin Nyenrode

  Het landgoed bestaat uit 60 hectare en telt 27 rijksmonumenten. Eerder is vanuit het fonds Erfgoedparels subsidie verstrekt voor de restauratie van de oranjerie (2016) en het menageriecomplex (2017). Dit jaar wil men de nutstuin met de tuinmuur aanpakken, onderdeel van het moestuincomplex. Jaarlijks bezoeken zo’n 3000 recreanten het landgoed.

  Planten bedden Nyenrode
 • Kasteel Heemstede

  Kasteel Heemstede is de opvolger van de middeleeuwse ridderhofstad Heemstede. Het huidige kasteel werd gebouwd in 1645. Diederick van Velthuysen liet de Frans-classicistische tuinen aanleggen. Onderdeel van de tuinaanleg was de moestuin ten zuiden van het huis. De L-vormige moestuinmuur daaromheen en het bassin dienen dringend gerestaureerd te worden.

  Kasteel Heemstede

Video's erfgoedparels

Snel naar

Contact

Secretariaat van de beleidsafdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur

Telefoon: 030 258 90 11
E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl