Erfgoedparels

Status: Aanvraagperiode gesloten

Aanvraagperiode: -

In 2007 is het Fonds Erfgoedparels (ook bekend als het Parelfonds) ingesteld door Provinciale Staten. Dit fonds is specifiek ingesteld om bij te dragen aan de restauratie van rijksmonumenten binnen onze provincie die geen woonhuis zijn. Sinds 2008 is er voor ruim 50 miljoen euro aan subsidie verstrekt aan 161 projecten voor restauraties in de categorieën: historische buitenplaatsen, kerken en industrieel erfgoed.

Deze subsidie aanvragen

Aanmeldformulier

De aanvraagperiode is verlopen op 15 november 2022