Bezwaar tegen beslissing provincie

Bent u het niet eens met een beslissing van de provincie? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit kan alleen als u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks door het besluit geraakt wordt. Organisaties kunnen collectief of algemeen belang hebben bij een besluit. Let op: het indienen van een bezwaarschrift stelt de inwerkingtreding van het besluit niet uit.

Vraag of hulp nodig?

E-mail: adviescommissiebezwaarschriften@provincie-utrecht.nl

Let op. Deze mailbox is bedoeld voor vragen over bezwaarschriften, maar de bezwaarschriften zelf mogen niet via e-mail aangeleverd worden. Zie  Hoe kan ik een bezwaarschrift indienen?