Bezwaar tegen beslissing provincie

Als u het niet eens bent met een schriftelijke beslissing van de provincie, dan kunt u bezwaar maken. Dit kan alleen als u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks door het besluit geraakt wordt. Organisaties kunnen collectief of algemeen belang hebben bij een besluit.

Bezwaar indienen via het digitale formulier met DigiD of eHerkenning

Bezwaar indienen met printversie van het formulier

Bijlage naar aanleiding van ingediende klacht of melding nasturen

Vraag of hulp nodig?

E-mail: info@provincie-utrecht.nl
Telefoon: (030) 258 91 11