Soortenmanagementplan (SMP)

Bent u een gemeente, woningcorporatie, projectontwikkelaar of particulier? En gaat u bouwen, verbouwen of verduurzamen in de gebouwde omgeving? Dan heeft u te maken met de Omgevingswet. Deze wet verbiedt - kortgezegd - onder andere het vernietigen, doden en verwonden van beschermde dieren- en plantensoorten en het wegnemen van hun verblijfplaatsen (zie Besluit kwaliteit leefomgeving artikelen 8.74j., 8.74k. en 8.74l.).

In de gebouwde omgeving gaat het bij beschermde soorten vooral om vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. In het grootste deel van de woningen leven vaak één of meerdere van deze soorten. Gierzwaluwen verblijven bijvoorbeeld vaak onder dakpannen en vleermuizen bevinden zich vaak in een spouwmuur. Hiermee moet u dus bij een verbouwing of verduurzaming rekening houden. Zodat de aanwezige populaties beschermde soorten in stand gehouden kunnen worden of verbeteren.

Dit doet u door eerst ecologisch onderzoek te doen naar de aanwezigheid van deze soorten. En vervolgens door maatregelen te nemen om het doden of verwonden van de aanwezige beschermde soorten te voorkomen. Zijn er beschermde soorten aanwezig? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Het ecologisch onderzoek, de maatregelen en de omgevingsvergunning kunnen per project uitgevoerd en aangevraagd worden. Maar een gemeente kan ook in één keer voor de gehele gemeente een ecologisch onderzoek doen en maatregelen nemen op gebiedsniveau.

De gemeente beschrijft dit ecologisch onderzoek en de maatregelen op gebiedsniveau in een Soortenmanagementplan. Het opstellen van een Soortenmanagementplan duurt zo’n een à twee jaar en het plan dient de gemeente in bij de provincie. Op basis van het Soortenmanagementplan kan de provincie vervolgens aan de gemeente voor tien jaar een gebiedsgerichte omgevingsvergunning verlenen.

Wilt u meer weten over het Soortenmanagementplan? Bekijk dan de video Stimuleer natuur en versnel verduurzaming met een gemeentelijk Soortenmanagementplan'' op YouTube.

SMP opstellen en gebiedsgerichte omgevingsvergunning aanvragen

Wilt u als gemeente (samen met een ecoloog) de details weten over het opstellen van een Soortenmanagementplan? Lees dan de Handleiding Opstellen Soortenmanagementplan en Gebiedsgerichte ontheffingsaanvraag met daarin onderwerpen zoals de soorten waarvoor het Soortenmanagementplan toepasbaar is, de nulmeting, het migratie- en compensatieplan en het monitoringsplan. En neem contact op met vergunningen@provincie-utrecht.nl. We helpen u graag op weg met de uitvraag voor het ecologisch onderzoek en informeren u graag over de subsidiemogelijkheden voor gemeenten voor het opstellen van een Soortenmanagementplan.

Pre-Soortenmanagementplan

Tijdens de looptijd van het ecologische onderzoek voor een SMP kan een gemeente gebruik maken een pre-SMP met een daarbij behorende twee jaar durende gebiedsgerichte omgevingsvergunning.

Infographic Natuurvriendelijk isoleren Stappenplan voor gemeenten Opstellen van een pre-SMP en een SMP
Infographic Natuurvriendelijk isoleren Stappenplan voor gemeenten Opstellen van een pre-SMP en een SMP.jpg.

Download bovenstaande infographic door met de rechtermuis op de afbeelding en te kiezen voor 'afbeelding opslaan als'.