Biodiversiteit: Soortenmanagementplan (SMP)

Status: Aanvraagperiode open

Aanvraagperiode: -

Wanneer er bij ruimtelijke ontwikkelingen beschermde soorten in het geding zijn en er verbodsbepalingen uit de Omgevingswet (Ow) worden overtreden, is er een vergunning nodig. Om te voorkomen dat er voor elke activiteit opnieuw een vergunning moet worden gevraagd, biedt de Ow de mogelijkheid tot een omgevingsvergunning flora en fauna activiteiten, op basis van een soortenmanagementplan (SMP), voor een groter gebied en met een langere looptijd, van bijvoorbeeld 10 jaar. Het SMP verzekert dat er bij elke ontwikkeling maatregelen worden genomen die het functioneel leefgebied van de beschermde soorten versterkt.

Deze subsidie aanvragen

Aanvraagformulier