Biodiversiteit: Soortenmanagementplan (SMP)

Status: Aanvraagperiode open

Aanvraagperiode: -

Wanneer er bij ruimtelijke ontwikkelingen beschermde soorten in het geding zijn en er verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming (Wnb) worden overtreden, is er een ontheffing van de Wnb nodig. Om te voorkomen dat er voor elke activiteit opnieuw ontheffing moet worden gevraagd, biedt de Wnb de mogelijkheid tot gebiedsontheffing, op basis van een soortenmanagementplan (SMP), voor een groter gebied en met een langere looptijd, van bijvoorbeeld 10 jaar. In de stedelijke gebieden stimuleren wij gemeenten om in te zetten op een gebiedsgerichte aanpak op basis van een SMP. Het is aan te raden om hierbij samenwerking te zoeken met partners zoals de woningbouwverenigingen.

Deze subsidie aanvragen

Aanvraagformulier