Pre-soortenmanagementplan (pre-SMP)

Met een soortenmanagementplan (SMP) maakt een gemeente op basis van uitgebreid ecologisch onderzoek een biodiversiteitplan voor de gehele gemeente. Zo’n plan voorziet niet alleen in de wettelijke bescherming van kwetsbare dieren, maar ook in een “plus” voor duurzame bescherming van populaties. Hiermee kan een gemeente een gebiedsgerichte omgevingsvergunning aanvragen bij de provincie.

Omdat het opstellen van een SMP tot twee jaar kan duren mogen gemeenten, en hun inwoners, tijdens de onderzoeksperiode gebruik maken van een pre-soortenmanagementplan (pre-SMP). De provincie kan op basis van dit pre-SMP een tijdelijke gebiedsgerichte omgevingsvergunning verlenen. Hoe dit werkt is vastgelegd in de pre-SMP methodiek.

Isolatie particuliere woningen

De pre-SMP-methodiek is een nieuwe werkwijze, die per direct ingezet kan worden voor isolatie bij particuliere, grondgebonden woningen. Zolang de gemeente maar start met het gemeentelijk ecologisch onderzoek. Zij kunnen dan een twee jaar durende gebiedsgerichte omgevingsvergunning aanvragen, vooruitlopend op de tien jaar durende gebiedsgerichte omgevingsvergunning die hoort bij een SMP.

De pre-SMP-methodiek zorgt dat er tijdens isolatiewerkzaamheden bij particulieren geen dieren gedood worden en er ook na isolatie voldoende verblijfplaatsen beschikbaar blijven. Zo kan de verduurzaming van woningen doorgaan, maar worden de kwetsbare diersoorten duurzaam beschermd.

Hiervoor is wel de inzet van gemeenten, inwoners en isolatiebedrijven nodig. Gemeenten nemen de verantwoordelijkheid voor de grotere verblijfplaatsen, particulieren behouden kleinere verblijfplaatsen in hun spouw en isolatiebedrijven werken volgens de werkwijze van het “Natuurvriendelijk isoleren”.

Meer informatie

Heeft u als gemeente interesse in het opstellen van een (pre-)soortenmanagementplan en het aanvragen van een gebiedsgerichte omgevingsvergunning? Neem dan contact op met samenvoornatuur@provincie-utrecht.nl.

Voor het opstellen van een pre-SMP en een SMP hebben we een stappenplan ontwikkeld. Ook is een format beschikbaar voor het pre-SMP. We helpen u graag op weg, ook bij de uitvraag voor het ecologisch SMP onderzoek. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor informatie over de subsidiemogelijkheden voor gemeenten bij het opstellen van een SMP.

Foto gewone dwergvleermuis (boven): Wiegert Steen

Infographic Natuurvriendelijk isoleren Stappenplan voor gemeenten Opstellen van een pre-SMP en een SMP
Infographic Natuurvriendelijk isoleren Stappenplan voor gemeenten Opstellen van een pre-SMP en een SMP.jpg.