Werkzaamheden met gevolgen voor beschermde dieren of planten (flora- en fauna-activiteit)

Wilt u op een locatie binnen of buiten de bebouwde kom werkzaamheden of activiteiten uitvoeren die gevolgen kunnen hebben voor beschermde dieren of planten? Zoals een gebouw isoleren of slopen, een boom kappen, een weg verbreden of tijdelijke natuur ontwikkelen? 

Dan heeft u daarvoor toestemming van de provincie nodig. Dit kan een omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit zijn (enkelvoudige aanvraag) of een instemming van de provincie met een omgevingsvergunning die u aangevraagd heeft bij de gemeente (meervoudige aanvraag). Op deze manier beschermen we de leefomgeving. Twijfelt u of werkzaamheden of activiteiten gevolgen kunnen hebben voor beschermde dieren of planten? Neem dan contact met ons op via vergunningen@provincie-utrecht.nl.

Let op: aanvragen voor toestemming ingediend tot en met 31 december 2023 vallen onder de Wet natuurbescherming. Aanvragen ingediend vanaf 1 januari 2024 vallen onder de Omgevingswet. In een aantal gevallen is overgangsrecht van toepassing.

Vragen of hulp nodig?

  • Heeft u een inhoudelijke vraag over het aanvragen van toestemming voor een flora- en fauna-activiteit? Neem dan contact met de provincie op via vergunningen@provincie-utrecht.nl of 030 258 91 11 (vraag naar het team Vergunningverlening Natuur en Landschap).
  • Heeft u behoefte aan een kort ecologisch advies? Neem dan contact op met de omgevingsdienst van uw gemeente. Dit is of de RUD of de ODRU.
  • Heeft u een complexe aanvraag? Bijvoorbeeld omdat het gaat om een grootschalig en/of complex project? Vraag dan een vooroverleg bij de provincie Utrecht aan. Stuur daarvoor een e-mail naar servicebureau@provincie-utrecht.nl Geef daarin kort aan om welke werkzaamheden en locatie het gaat en welke concrete vraag u heeft. En stuur indien beschikbaar de informatie (stukken) mee die uw vraag verduidelijkt. Dan kunnen we beoordelen of het vooroverleg nodig is in uw situatie.
  • Heeft u een vraag over het indienen van een aanvraag of over de status van uw aanvraag
    Neem dan contact op met het servicebureau van het team Vergunningverlening Natuur en Landschap via servicebureau@provincie-utrecht.nl of 030 258 91 11 (vraag naar het servicebureau van het team Vergunningverlening Natuur en Landschap)

De informatie op deze webpagina is voor het laatst bijgewerkt op 19 april 2024 en u kunt er geen rechten aan ontlenen.