Boom, struik, houtwal, haag, knotwilg, wegberm kappen, snoeien, aanpassen of verwijderen (kapmelding)

Wilt u buiten de gemeentelijke “bebouwde kom houtopstanden” een (jonge) boom, struik, struikenbosje of griend (zoals wilgenbomen) kappen, snoeien, rooien, verplanten of verwijderen? Of wilt u een beschermd klein landschapselement zoals een knotwilg, houtwal, haag, boom, bosje of wegberm snoeien, aanpassen of verwijderen? Dan kan het zijn dat u bij de provincie Utrecht een melding moet doen of in bepaalde gevallen een ontheffing moet aanvragen.

Vragen of hulp nodig?

  • Heeft u een inhoudelijke vraag over toestemming voor werkzaamheden aan een houtopstand of beschermd klein landschapselement? Neem dan contact op met de IOV- en Wnb-vergunningverleners via wnb@provincie-utrecht.nl  of 030 258 91 11 (vraag naar het team Vergunningverlening Natuur en Landschap).
  • Heeft u een complexe aanvraag? Bijvoorbeeld omdat het gaat om een grootschalig en/of complex project? Vraag dan een vooroverleg bij de provincie Utrecht aan. Stuur daarvoor een e-mail naar wnb@provincie-utrecht.nl. Geef daarin kort aan om welke werkzaamheden en locatie het gaat en welke concrete vraag u heeft. En stuur indien beschikbaar de informatie (stukken) mee die uw vraag verduidelijkt. Dan kunnen we beoordelen of het vooroverleg nodig is in uw situatie.
  • Heeft u een vraag over het indienen van een aanvraag of over de status van uw aanvraag? Neem dan contact op met het servicebureau van het team Vergunningverlening Natuur en Landschap via servicebureau@provincie-utrecht.nl of 030 258 91 11 (vraag naar het servicebureau van het team Vergunningverlening Natuur en Landschap).

De informatie op deze webpagina is voor het laatst bijgewerkt op 19 april 2023 en u kunt er geen rechten aan ontlenen.