Nieuws over vergunningen en meldingen

De inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 zorgt voor een grote verandering. Aanvragen en meldingen lopen via het landelijk Omgevingsloket en de termijnen van de vergunningverlening gaan veranderen. Dit heeft uiteraard ook effect op de vergunningverlening voor initiatieven in de provincie Utrecht.
 
Maar niet alleen de landelijke Omgevingswet zorgt voor verandering. Ook de provinciale Omgevingsverordening wijzigt: tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de Omgevingsverordening provincie Utrecht van kracht. 

Via deze webpagina houden we u daarom graag op de hoogte van relevante actuele ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening bij de provincie Utrecht.

Veranderingen in wet- en regelgeving

Belangrijke landelijke veranderingen door de Omgevingswet:

Omgevingsverordening provincie Utrecht:

Vergunningen en meldingen bij de provincie Utrecht

Bekijk de informatiepagina over de betreffende vergunning of melding. Daar vindt u actuele informatie over onder andere de voorwaarden en termijnen. Komt u er niet uit of heeft u een vraag over uw aanvraag of melding? Neem dan contact op met het team dat op die webpagina genoemd staat.

Oefenomgeving Omgevingsloket

Landelijke aspecten en onderhoudskalender oefenomgeving landelijk Omgevingsloket:

Door provincie Utrecht verleende vergunningen en ontheffingen

Bekijk ze op officielebekendmakingen.nl.

Vergunningverlening Natuur en Landschap: nieuwsbrief

Het team Vergunningverlening Natuur en Landschap van de provincie Utrecht verstuurt periodiek een nieuwsbrief over relevante ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening natuur en landschap. Verzonden nieuwsbrieven:

Wilt u ook direct op de hoogte gehouden worden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening natuur en landschap bij de provincie Utrecht? Meld u dan aan.

De informatie op deze webpagina is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2023 en u kunt er geen rechten aan ontlenen.