Nieuws over vergunningen en meldingen

De inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 zorgt voor een grote verandering. Aanvragen en meldingen lopen via het landelijk Omgevingsloket en de termijnen van de vergunningverlening zijn veranderd. Dit heeft uiteraard ook effect op de vergunningverlening voor initiatieven in de provincie Utrecht.

Maar niet alleen de landelijke Omgevingswet zorgt voor verandering. Ook de provinciale Omgevingsverordening is gewijzigd: tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is de Omgevingsverordening provincie Utrecht van kracht. 

Via deze webpagina houden we u graag op de hoogte van relevante actuele ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening bij de provincie Utrecht.

De informatie op deze webpagina is voor het laatst bijgewerkt op 19 april 2024 en u kunt er geen rechten aan ontlenen.