Werkzaamheden met gevolgen voor beschermde dieren of planten

Wilt u op een locatie binnen of buiten de bebouwde kom werkzaamheden of activiteiten uitvoeren die gevolgen kunnen hebben voor beschermde dieren of planten? Zoals een gebouw isoleren of slopen, een boom kappen, een weg verbreden, tijdelijke natuur ontwikkelen of een evenement organiseren? Dan heeft u daarvoor toestemming nodig. Op deze manier beschermen we de leefomgeving. Twijfelt u of werkzaamheden of activiteiten gevolgen kunnen hebben voor beschermde dieren of planten? Neem dan contact met ons op via wnb@provincie-utrecht.nl.

Vragen of hulp nodig?

  • Heeft u een inhoudelijke vraag over het aanvragen van een ontheffing van de Wet natuurbescherming? Neem dan contact op met de collega’s die zich bezighouden met de Wet natuurbescherming via wnb@provincie-utrecht.nl  of 030 258 91 11 (vraag naar het team Vergunningverlening Natuur en Landschap)
  • Heeft u een complexe aanvraag? Bijvoorbeeld omdat het gaat om een grootschalig en/of complex project? Vraag dan een vooroverleg bij de provincie Utrecht aan. Stuur daarvoor een e-mail naar servicebureau@provincie-utrecht.nl Geef daarin kort aan om welke werkzaamheden en locatie het gaat en welke concrete vraag u heeft. En stuur indien beschikbaar de informatie (stukken) mee die uw vraag verduidelijkt. Dan kunnen we beoordelen of het vooroverleg nodig is in uw situatie.
  • Heeft u een vraag over het indienen van een aanvraag of over de status van uw aanvraag
    Neem dan contact op met het servicebureau van het team Vergunningverlening Natuur en Landschap via servicebureau@provincie-utrecht.nl of 030 258 91 11 (vraag naar het servicebureau van het team Vergunningverlening Natuur en Landschap)

De informatie op deze webpagina is voor het laatst bijgewerkt op 6 november 2023 en u kunt er geen rechten aan ontlenen.