Activiteiten, handelingen of projecten met gevolgen voor Natura 2000-gebied

Wilt u activiteiten, handelingen of projecten uitvoeren die gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied? Bijvoorbeeld een weg aanpassen, woningen bouwen, een veehouderij uitbreiden of industriële activiteiten ondernemen. Dan heeft u daar in het kader van de Wet natuurbescherming mogelijk een vergunning voor nodig. Op deze manier beschermen we deze waardevolle maar kwetsbare natuurgebieden.

Vragen of hulp nodig?

  • Heeft u een vraag over stikstof en vergunningen voor Natura 2000-gebieden in de provincie Utrecht? Neem dan contact met ons op via stikstof@provincie-utrecht.nl.
  • Heeft u een niet-stikstofgerelateerde vraag over het aanvragen van een vergunning Wet natuurbescherming? Neem dan contact op met de Wet natuurbescherming collega’s via wnb@provincie-utrecht.nl of 030 258 91 11 (vraag naar het team Vergunningverlening Natuur en Landschap).
  • Heeft u een complexe vergunningaanvraag? Bijvoorbeeld omdat het gaat om een grootschalig en/of complex project? Vraag dan een vooroverleg bij de provincie Utrecht aan. Stuur daarvoor een e-mail naar servicebureau@provincie-utrecht.nl. Geef daarin kort aan om welke werkzaamheden en locatie het gaat en welke concrete vraag u heeft. En stuur indien beschikbaar de informatie (stukken) mee die uw vraag verduidelijkt. Dan kunnen we beoordelen of het vooroverleg nodig is in uw situatie.
  • Heeft u een vraag over het indienen van een vergunningaanvraag of over de status van uw vergunningaanvraag? Neem dan contact op met het servicebureau van het team Vergunningverlening Natuur en Landschap via servicebureau@provincie-utrecht.nl of 030 258 91 11 (vraag naar het servicebureau van het team Vergunningverlening Natuur en Landschap).

De informatie op deze webpagina is voor het laatst bijgewerkt op 31 mei 2023 en u kunt er geen rechten aan ontlenen.