Stikstof en vergunningen

Sommige activiteiten of projecten kunnen leiden tot neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden. Denk hierbij aan de aanpassing van een weg, de bouw van woningen, het uitbreiden van een veehouderij of het ondernemen van industriële activiteiten. Soms moet u voor zo een project of activiteit een natuurvergunning aanvragen. Dat staat in de Wet natuurbescherming. Daarin staat dat activiteiten en projecten de beschermde natuur niet mogen verslechteren. Op onze webpagina over natuurvergunningen leest u hoe dat in zijn werk gaat.

Meer informatie en aanvragen vergunning

Contact

Wilt u contact met ons over de toekomst van het Utrechtse landelijk gebied en/of de stikstofreductiedoelen?

Nieuws

Meer nieuws over stikstof
Meer nieuws over stikstof